[ Bảng hợp âm ] Tất cả 0...9 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Tuner ]

Cuộn trang
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
0 1703 0 0 Cuộn trang

All Or Nothing

Westlife | Westlife


     

 

 [G]                 
I know when he’s been on your mind 
   [D]              
That d istant look is in your eyes 
  [F]            [Em]     [C]   [D]  
I t hought with time you’d re alize it’s o ver, o ver 
   [G]              
It’s not the way I choose to live 
  [D]                 
Bit something somewhere’s gotta give 
  [F]          [Em]      [C]      
As sharing in this relat ionship gets o lder, older 
 
 
 [D]                [C]            [G]        [A]  
Y ou know I’d fight for you but ho w could I fight someone w ho isn’t even th ere 
                                        
I’ve had the rest of you now I want the best of you I don’t care if that’s not 
   
fair 
 
 
       [D]  
Cuz I want it all 
       [A]  
Or nothing at all 
            [G]  
There’s nowhere left to fall 
           [F#]       [Em]   
When you reach the bo ttom it’s now or never 
   [D]  
Is it all 
       [A]     
Or are we just friends 
      [G]    
Is this how it ends 
       [F#]       
With a simple telephone call 
  [Em]              [C]  
You leave me here with nothing at all 
 
 
              
VERSE2(like the first one): 
               
There are time it seems to me 
               
I’m sharing you with memories 
                          
I feel it in my heart but I don’t show it, show it 
                 
Then there’s times you look at me 
                 
As though I’m all that you cN see 
                             
Those times I don’t believe it’s right I know it, know it 
 
 
      
PRECHORUS: 
                                   
Don’t make me promises baby you never did know how to keep them well 
                                      
I had the rest of you now I want the best of you it’s time to show and tell 
    
CHORUS: 
         
Cuz I want it all 
         
Or nothing at all 
               
There’s nowhere left to fall 
                      
When you reach the bottom it’s now or never 
     
Is it all 
            
Or are we just friends 
          
Is this how it ends 
               
With a simple telephone call 
                   
You leave me here with nothing at all 
 
 
         
(ONE STEP HIGHER) 
       
Cuz you and I 
                       
Could lose it all if you’ve got no more room 
                  
No more inside for me in your life 
 
 
         
Cuz I want it all 
         
Or Nothing at all 
               
There’s nowhere left to fall 
         
It’s now or never 
 
 
     
Is it all 
         
Or nothing at all 
                      
When you reach the bottom it’s now or never 
     
Is it all 
            
Or are we just friends 
          
Is this how it ends 
               
With a simple telephone call 
                
You leave me here with nothing 
 
 
       
Cuz you and I 
                       
Could lose it all if you’ve got no more room 
                  
No more inside for me in your life 
 
 
         
Cuz I want it all 
         
Or nothing at all 
               
There’s nowhere left to fall 
         
It’s now or never 
 
 
     
Is it all 
         
Or nothing at all 
                      
When you reach the bottom it’s now or never 
     
Is it all 
            
Or are we just friends 
          
Is this how it ends 
               
With a simple telephone call 
                   
You leave me here with nothing at all 
Yêu thích

Bình luận Facebook

Video hướng dẫn

Bình luận facebook

Nghị Đào (06/07/2015) Thật tuyệt vời. Một trong những bài hát sống mãi với thời gian.
Lê Hồng Hiếu (05/07/2015) Có phần Đổi Tone mà, bạn có thể chuyển qua Đô Trưởng dễ đánh hơn
Trong Hung Vu (03/07/2015) ĐOẠN ĐẦU THAY G7 BẰNG Dm NGHE MƯỢT HƠN (KHAT KHAO Dm TRONG TIM THANG NGAY G7)
Why Why (30/06/2015) bài này chơi điệu gì thế các bác
Kiên Phạm (30/06/2015) bài này sd điệu gì vậy ad ???!
Minh Nguyen (22/06/2015) hay quá bạn ơi! có thể post tab lên mọi người cùng tập k bạn?
Minh Nguyen (22/06/2015) hay quá bạn ơi! có thể post luôn tab cho mọi người cùng tập không bạn?
Minh Nguyen (22/06/2015) hay quá bạn ơi! có thế post luôn tab cho moi người tập theo ko bạn?
highlight chords