Quên mật khẩu? | Đăng ký Đăng nhập bằng Facebook

[ Bảng hợp âm ] Tất cả 0...9 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Tuner ]

Cuộn trang
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
0 7883 0 0 Cuộn trang

Hãy Yêu Nhau Đi

Trương Đan Huy

     
				            
    [C]       [C/G]   [Em] 
Hãy yêu nhau đi khi rừ ng thay l á 
   [Dm]         [F]       [G] 
Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa 
    [Dm/F]  [F]     [Am]   [Em] 
Nước tr ôi qua tim rong đầ y trí nh ớ 
    [G]   [Dm]     [D6]     [G7] 
Ngày m ãi mong chờ, ngày s ẽ thiên thu 
    [C]         [C/G]   [Em] 
Hãy ru nhau trên những lờ i gió mớ i 
   [Dm]         [F]     [G] 
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui 
   [Dm/F]   [F]      [Am]    [Em] 
Hãy kêu tên nh au trên ghền h dưới bãi 
   [G]    [D7]    [G7]   [C]  [C7]
Dù m ai nơi n ày người có xa n gười 
   [F]              
Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối 
   [G]      [Em]    [Am]    [Em] 
Dù v ẫn biết mai đ ây xa lìa thế giới 
    [F]     [Dm]    [Am]   [Em] 
Mặt đấ t đã cho ta những ngà y vui vớ i 
   [G]       [D7]     [G7]    [C] 
Hãy nhìn vào mặt n gười lần cu ối trong đ ời 
 
 
   [C]        [C/G]   [Em] 
Hãy y êu nhau đi bên đờ i nguy kh ốn 
    [Dm]       [F]      [G] 
Hãy yê u nhau đi bù đắp cho trăm năm 
   [Dm/F]   [F]    [Am]     [Em] 
Hãy yêu nhau đ i cho ng ày quên thán g 
   [G]    [Dm]    [D6]   [G] [G7] 
Dù đê m súng đạ n, dù sán g mưa b om 
 
 
   [C]         [C/G]    [Em] 
Hãy t rao cho nhau muôn n gàn yêu dấ u 
    [Dm]         [F]       [G] 
Hãy tr ao cho nhau hạnh ph úc lẫn thương đ au 
    [Dm/F] [F]    [Am]    [Em] 
Trái ti m cho ta nơi về nương ná u 
    [G]      [D7]    [G7]     [C] 
Được q uên rất nhiề u ngày th áng tiêu điề u 
Yêu thích In bài hát

Nguồn: hocdan

Bình luận Facebook

highlight chords