Trọn bộ One Piece Logbox Marineford và rất nhiều trứng Gacha Gacha ToyStation 303

Nguồn: Youtube.com