Đời Đá Vàng (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An)

Lời bài hát: Đời Đá Vàng (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An)


Bài hát: Đời Đá Vàng (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) - Tuấn Ngọc, Lệ Quyên

Ta lần mò leo mãi... không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu... chưa xin được chút nào
Suốt đời còn khát khao khát vọng còn cấu cào

Ôi thôi! Đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay! Tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài... có gì vui...

Có một lần mất mát... mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua *** dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than... mới hiểu đời đá vàng.

Loading...