Lời Thề Của Loài Hoa Trắng

Lời bài hát: Lời Thề Của Loài Hoa Trắng


Em không còn yêu ai nếu em không còn yêu anh
Em không còn yêu ai dẫu khi duyên mình mong manh
Em không còn yêu ai nếu khi vô tình tên anh
Đã ghi ghi vào, ghi vào bia xanh

Em xin làm trăng thanh dẫn anh trên đường lênh đênh
Em xin làm chim oanh hót ru anh vào mông mênh
Em xin làm cây xanh đứng trên nấm mồ hoang vu
Nhớ khi chúng mình đi vào thiên thu

Tình yêu! Ôi tình yêu, đường đi qua khổ đau
Đường đi đến vực sâu, bước chân đã liều
Dù yêu, khi đã yêu là đi qua khổ đau
Là đi đến vực sâu có là bao nhiêu!

Em không còn yêu ai nếu em không còn yêu anh
Em không là riêng ai nếu em không còn riêng anh
Em xin làm mây xanh đón anh giữa trời hôn mê
Bóng anh đi về đi về cơn mơ

Loading...