Tiếng Thu

Lời bài hát: Tiếng Thu


Tiếng Thu

Sáng tác: Pham Duy
Thơ: Lưu Trọng Lư


Em không . . . nghe mùa thu
Dưới trăng ngà thổn thức
Em không . . . nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng . . . người cô phụ


Em không . . . nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô


Em không . . . nghe mùa thu
Dưới trăng ngà thổn thức
Em không . . . nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng . . . người cô phụ


Em không . . . nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá . . . vàng khô

Loading...