Top 100 NhacCuaTui

  Nghe tất cả
 1. 2
  Chân Ái

  Chân Ái

 2. 32
  Canh Ba

  Canh Ba

Top 100 ChiaSeNhac

Nghe tất cả
 1. 40
  Gene

  Gene

 2. 41
  Xa

  Xa

 3. 53
  Nhạt

  Nhạt

Top 100 ZingMP3

  Nghe tất cả
 1. 23
  Nắm

  Nắm

 2. 43
  OK

  OK