Top 100 NhacCuaTui

  Nghe tất cả
 1. 6
  Nhạt

  Nhạt

 2. 17
  Lỡ

  Lỡ

 3. 33
  Yêu Đi 2

  Yêu Đi 2

 4. 47
  Chờ

  Chờ

Top 100 ChiaSeNhac

Nghe tất cả
 1. 17
  Gene

  Gene

 2. 18
  Xa

  Xa

Top 100 ZingMP3

  Nghe tất cả
Tắt QC