Top 100 NhacCuaTui

  Nghe tất cả
 1. 19
  Chân Ái

  Chân Ái

 2. 20
  Cua

  Cua

Top 100 ChiaSeNhac

Nghe tất cả
 1. 39
  Gene

  Gene

 2. 40
  Xa

  Xa

 3. 52
  Nhạt

  Nhạt

 4. 97
  CLME

  CLME

Top 100 ZingMP3

  Nghe tất cả
 1. 58
  Trúc Xinh

  Trúc Xinh

 2. 75
  Nắm

  Nắm

 3. 87
  OK

  OK

 4. 94
  Nhạt

  Nhạt