Cướp Đi Cả Thế Giới

Lời bài hát: Cướp Đi Cả Thế Giới

Đừng bảo vẫn yêu
Khi anh có người khác
Bên em chẳng đáng đâu anh
Chỉ thêm buồn mỗi đêm
Hẹn ước bao nhiêu lúc đầu giờ quên hết chẳng...ít lâu
Nhìn thấy nhau chẳng muốn buông nửa câu

Tự lành tự yên mưa ngâu nơi đâu kéo đến
Ngay cả khi anh bảo vẫn thương em thật giả lẫn xen
Vì chẳng ai biết em đã ... nhìn thấy
Anh cứ giãi bày ... cả ngày ... Em cũng chẳng thể giữ tay

Từ lúc anh tìm thấy một người ... Cướp đi cả thế giới
Em mới biết mình chẳng còn chi ... bước đi để người tới
Đôi khi tự mình thay đổi thói quen có anh rồi
Cảm giác có người khác thay em chăm sóc
Hằng ngày cứ nghĩ đến lại khóc

Loading...