highlight chords
[A].........Đêm q [E]ua trong giấc ngủ v [F#m]ùi, [D]tự d ưng anh [D]mơ n ăm tháng, [C#m]chún g ta bé dại, cùng nhau đùa [D]vui [E]trướ c nhà.
Anh dạy em xếp con thuyền, thả trôi lênh đênh giữa sóng, nhấp nhô giấc mộng, tình yêu một thời thơ ngây.
[D]Rồi cùng năm thán [E]g dập dìu con sóng, [F#m]t huyền tình [F#m]chìm đắm, giấc mơ [E]tình y êu vội [E]vàng tan v ỡ.
Người tình đi mất để lại con sóng 1 thời yêu thương lững lờ trôi.
[A]Xếp thuyền giấy bu [E]ồn, anh thả xuôi [F#m]dòng như gọi [E]em [D]quay về, về lại [A]bên anh, về cùng [D]yêu thương, về lại
những năm tháng ta bì [E]nh yên.
Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em [C#m]về đây, dù ngàn năm sau dù vạn năm sau thì tình yêu
anh vẫn như ngà [A]y nào.
Anh dạy em xếp con thuyền, thả trôi lênh đênh giữa sóng, nhấp nhô giấc mộng, tình yêu một thời thơ ngây.
Rồi cùng năm tháng dập dìu con sóng, thuyền tình chìm đắm, giấc mơ tình yêu vội vàng tan vỡ.
Người tình đi mất để lại con sóng 1 thời yêu thương lững lờ trôi.
Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em quay về, về lại bên anh, về cùng yêu thương, về lại những năm tháng ta bình yên.
Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em về đây, dù ngàn năm sau dù vạn năm sau thì tình yêu anh vẫn như ngày nào.
Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em quay về, về lại bên anh, về cùng yêu thương, về lại những năm tháng ta bình yên.
Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em về đây, dù ngàn năm sau dù vạn năm sau thì tình yêu anh vẫn như... ngày nào.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

1 Vạn Năm 1 Con Thuyền

N/A
[A].........Đêm q [E]ua trong giấc ngủ v [F#m]ùi, [D]tự d ưng anh [D]mơ n ăm tháng, [C#m]chún g ta bé dại, cùng nhau đùa [D]vui [E]trướ c nhà.
Anh dạy em xếp con thuyền, thả trôi lênh đênh giữa sóng, nhấp nhô giấc mộng, tình yêu một thời thơ ngây.
[D]Rồi cùng năm thán [E]g dập dìu con sóng, [F#m]t huyền tình [F#m]chìm đắm, giấc mơ [E]tình y êu vội [E]vàng tan v ỡ.
Người tình đi mất để lại con sóng 1 thời yêu thương lững lờ trôi.
[A]Xếp thuyền giấy bu [E]ồn, anh thả xuôi [F#m]dòng như gọi [E]em [D]quay về, về lại [A]bên anh, về cùng [D]yêu thương, về lại
những năm tháng ta bì [E]nh yên.
Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em [C#m]về đây, dù ngàn năm sau dù vạn năm sau thì tình yêu
anh vẫn như ngà [A]y nào.
Anh dạy em xếp con thuyền, thả trôi lênh đênh giữa sóng, nhấp nhô giấc mộng, tình yêu một thời thơ ngây.
Rồi cùng năm tháng dập dìu con sóng, thuyền tình chìm đắm, giấc mơ tình yêu vội vàng tan vỡ.
Người tình đi mất để lại con sóng 1 thời yêu thương lững lờ trôi.
Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em quay về, về lại bên anh, về cùng yêu thương, về lại những năm tháng ta bình yên.
Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em về đây, dù ngàn năm sau dù vạn năm sau thì tình yêu anh vẫn như ngày nào.
Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em quay về, về lại bên anh, về cùng yêu thương, về lại những năm tháng ta bình yên.
Xếp thuyền giấy buồn, anh thả xuôi dòng như gọi em về đây, dù ngàn năm sau dù vạn năm sau thì tình yêu anh vẫn như... ngày nào.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com