highlight chords
				             [G]          [Cm]   [Am]                 
On ce we were lovers and lovers we were... oh...   what a life 
 [G]           [Cm]    [Am]                
On ce we were dreamers and dreamers we were... oh...   you and I 
  [G]           [Cm]   [F]                 
Now I see you"re just some body who waste all my time and mo......ney 
   [G]   [Cm]    [F]    
What a life ... you and I... 
   [G]     
What about your 
          [Cm]    
Your ten thousand promises 
   [Cm]  [F]    [G]   
That you gave to me 
       [Cm]      
Your ten thou sand promises 
   [Cm] [F]    [G]     
That you promi ....sed me 
  [A]          [Dm]     Bm7/5               
Once I could handle the truth when the truth was...   you and I... 
  [A]              [Dm]   Bm7/5       
Time after time all the promises turned out to be a lie... 
  [A]          [Dm] [Bm]                
Now I see I"m just some body who wasted my time and money... 
  [A]   [Dm]   [G]     
What a life ... you and I... 
      [A]  
What about your 
         [Dm]    
Your ten thousand promises 
   [Dm] [G]     [A]   
That you gave to me 
         [Dm]    
Your ten thousand promises 
   [Dm]  [G]        
That you promised me 
  [F]            
You said I"ll take you back 
   [Em]        [E7]    
But I closed the door 
   [Dm]   [G]                 
"Cause I don"t want   ten thousand more 
 

 [B] [Em] [A] 
-- --- --- 
 

  [B]               [Em]        
Ten thousand promises yeah... ten thousand promises 
   [Em]  [A]          
That you gave to me... 
      [B]  
What about your 
       [Em]      
Your ten thou sand promises 
   [Em] [A]       [B]   
That you gave to me 
         [Em]    
Your ten thousand promises 
   [Em]  [A]     [B]    
That you prom ised me 
       [Em]   [Em]  [A]  [B]            
Your ten thou sand pro mises that you     gave to me 
       [Em]  [Em]   [A]               
Your ten thou sand p romises that you     gave to me 
  [G]       [F#]           
Once we were lovers just lovers we were... 
   [Em] [A]    
Oh... you and I... 
   [B]    
What a life... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

10000 Promises - Backstreet Boys

				             [G]          [Cm]   [Am]                 
On ce we were lovers and lovers we were... oh...   what a life 
 [G]           [Cm]    [Am]                
On ce we were dreamers and dreamers we were... oh...   you and I 
  [G]           [Cm]   [F]                 
Now I see you"re just some body who waste all my time and mo......ney 
   [G]   [Cm]    [F]    
What a life ... you and I... 
   [G]     
What about your 
          [Cm]    
Your ten thousand promises 
   [Cm]  [F]    [G]   
That you gave to me 
       [Cm]      
Your ten thou sand promises 
   [Cm] [F]    [G]     
That you promi ....sed me 
  [A]          [Dm]     Bm7/5               
Once I could handle the truth when the truth was...   you and I... 
  [A]              [Dm]   Bm7/5       
Time after time all the promises turned out to be a lie... 
  [A]          [Dm] [Bm]                
Now I see I"m just some body who wasted my time and money... 
  [A]   [Dm]   [G]     
What a life ... you and I... 
      [A]  
What about your 
         [Dm]    
Your ten thousand promises 
   [Dm] [G]     [A]   
That you gave to me 
         [Dm]    
Your ten thousand promises 
   [Dm]  [G]        
That you promised me 
  [F]            
You said I"ll take you back 
   [Em]        [E7]    
But I closed the door 
   [Dm]   [G]                 
"Cause I don"t want   ten thousand more 
 

 [B] [Em] [A] 
-- --- --- 
 

  [B]               [Em]        
Ten thousand promises yeah... ten thousand promises 
   [Em]  [A]          
That you gave to me... 
      [B]  
What about your 
       [Em]      
Your ten thou sand promises 
   [Em] [A]       [B]   
That you gave to me 
         [Em]    
Your ten thousand promises 
   [Em]  [A]     [B]    
That you prom ised me 
       [Em]   [Em]  [A]  [B]            
Your ten thou sand pro mises that you     gave to me 
       [Em]  [Em]   [A]               
Your ten thou sand p romises that you     gave to me 
  [G]       [F#]           
Once we were lovers just lovers we were... 
   [Em] [A]    
Oh... you and I... 
   [B]    
What a life... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com