1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

1605

Cuộn trang

[D#7sus2] [C#sus2] [C#sus4] [D#7sus2] Nh ớ tiếng hát trong một đêm v ắng, như đánh thứ c ta đang già cỗi. [C#sus2] [C#sus4] Ngục sâu nơi xa kia giờ xa mãi đâu. [D#7sus2] [C#sus2] [C] [D#7sus2] Tron g tâm trí ta luôn hằn s âu, những dấu ấ n đê mê ngọt ng ào. [C#sus2] [C#sus2] Ai sẽ xoá mờ tình y êu đã chết trong vực s âu. [D#m] [F#] [C#] Tr ăng mãi hỏi ai . [D#m] [C#] Vàng là lời ca . [D#m] [C#] C ứ như ngọn gió . [D#m] [C#] B ay qua vì sao ** Chorus: [D#m] [G#m] [B] [E] [F#] [D#m] V à ………… …......em đã đi ….. hãy mãi hát ca bên th ềm ,. [G#m] [F#] Để ……...ta khóc ta [D#m] [G#m] [B] [E] [F#] [D#m] C òn …… ……........trong bức t ranh … …là em đôi mắt như xa lạ , Vụt bay nỗi đau. ** Verse 2: [D#7sus2] [C#sus2] [C#sus4] [D#7sus2] Có n hững phút giây em chợt đ ến chỉ là t hế thôi em trở về . [C#sus2] [C#sus4] Có những phút giây ta chợ t hiểu ra, [D#7sus2] [C#sus2] [C#sus4] [D#7sus2] Giữ a bão tố ta không sợ h ãi vì cuộc sống kia đâu còn gì. [C#sus2] [C#sus4] Ai sẽ xoá mờ tình y êu đã chết trong vực s âu. [D#m] [C#] Nó i chơi cùng nhau [D#m] [C#] C ười như bỏ qua ** Chorus: Và em đã đi hãy mãi hát ca bên thềm để ta khóc ta. Còn trong bức tranh là em đôi mắt như xa lạ vụt bay nỗi đau. Và em đã đi hãy mãi hát ca bên thềm để ta khóc ta. Còn trong bức tranh là em đôi mắt như xa lạ vụt bay nỗi đau. [D#m] [G#m] [B] [E] [F#] [D#m] Mộ t............. .....tia nắng lên .......là m bao đ ôi cánh chim ngang t hềm, [G#m] [F#] tìn h yêu đã xa. [D#m] [G#m] [B] [E] [F#] [D#m] C òn ............... ....trong bức tranh .....là em đôi mắt như xa lạ, [G#m] [B] [E] [F#] [D#m] vò ng tay nhớ m ong ..... .từng n gày .....xưa.

Video hướng dẫn