highlight chords
                                      
9 Crimes - Damien Rice ft Lisa Hannigan 
    
2/4, Am 
                
------------------------------ 
    
Intro: 
 [Am]  [F]  [C]  [G]    
| ___ | __ | __ | __ | x4 
 

     [Am]      [F]   
Leave me | out with the | waste_ 
     [C]      [G] 
This is | not what I | do_ 
     [Am]       [F]   
It"s the | wrong kind of | place_ 
    [C]      [G]  
To be | thinking of | you_ 
 

     [Am]   [F]   
It"s the | wrong | time_ 
   [C]     [G]  
For | somebody | new_ 
    [Am]   [F]   
It"s a | small | crime_ 
    [C]     [F]   
And I | got no ex-| cuse_ 
 

 

        [Am]      [F]  
And is that al-| right? Yeah | __ | 
 [C]     [G]          [Am]   
| _Give my | gun away when it"s | loaded_ 
     [F]       
That al-| right? Yeah | 
 [C]       [G]       
| _If you don"t | shoot it how_ 
         [Am]    
am I supposed to | hold it_ 
     [F]       
That al-| right? Yeah | 
 [C]     [G]          [Am]   
| _Give my | gun away when it"s | loaded_ 
     [F]      [C]      [G] 
That al-| right? Yeah,| __with you | __ 
 

     [Am]      [F]   
Leave me | out with the | waste_ 
     [C]      [G]  
This is | not what I | do_ 
     [Am]       [F]   
It"s the | wrong kind of | place_ 
    [C]      [G]  
To be | cheating on | you_ 
 

     [Am]   [F]   
It"s the | wrong | time_ 
    [C]      [G]    
She"s | pulling me | through_ 
    [Am]   [F]   
It"s a | small | crime_ 
    [C]     [G]   
And I | got no ex-| cuse_ 
 

        [Am]      [F]  
And is that al-| right? Yeah | __ | 
 [C]      [G]          [Am]   
| _To give my | gun away when it"s | loaded_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]       
Is that al-| right? Yeah | 
 [C]       [G]       
| _If you don"t | shoot it how_ 
         [Am]    
am I supposed to | hold it_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]       
Is that al-| right? Yeah | 
 [C]       [G]          [Am]   
| _If I give my | gun away when it"s | loaded_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]   
Is that al-| right_ 
      [C]      [G]  
Is that al-| right with | you_ 
 

     [Am]      [F]  
That al-| right? Yeah | __ | 
 [C]       [G]          [Am]   
| _If I give my | gun away when it"s | loaded_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]       
Is that al-| right? Yeah | 
 [C]      [G]       
| _You don"t | shoot it how _ 
         [Am]    
am I supposed to | hold it_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]       
Is that al-| right? Yeah | 
 [C]       [G]          [Am]   
| _If I give my | gun away when it"s | loaded_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]   
Is that al-| right_ 
      [C]      [G]  
Is that al-| right with | you_ 
 

     [Am]      [F]  [C]  
That al-| right? Yeah | __ | __ | 
                    
(To give my gun away when it"s loaded) 
 [G]      [Am]      [F]  [C]  
| _Is that al-| right? Yeah | __ | __ | 
                          
(You don"t shoot it how am I supposed to hold it?) 
 [G]      [Am]      [F]  [C]  
| _Is that al-| right? Yeah | __ | __ | 
                    
(To give my gun away when it"s loaded) 
 [G]      [Am]         [F]   
| _Is that al-| right? Is that al-| right_ 
      [C]      [G]   
Is that al-| right with | you? | 
 [Am] [F]  [C]  [G]  
| No | __ | __ | __ | 
 [Am]  [F]  [C]  [G]    
| ___ | __ | __ | __ || x3 
       
------------ 
          
Đặt hợp âm: Mã Đức 
 

      
Dich tone 
                                   
http://guitar.vn/threads/9-crimes-damien-rice-ft-lisa-hannigan.20142/ 
                
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

9 Crimes - Damien Rice ft Lisa Hannigan

                                      
9 Crimes - Damien Rice ft Lisa Hannigan 
    
2/4, Am 
                
------------------------------ 
    
Intro: 
 [Am]  [F]  [C]  [G]    
| ___ | __ | __ | __ | x4 
 

     [Am]      [F]   
Leave me | out with the | waste_ 
     [C]      [G] 
This is | not what I | do_ 
     [Am]       [F]   
It"s the | wrong kind of | place_ 
    [C]      [G]  
To be | thinking of | you_ 
 

     [Am]   [F]   
It"s the | wrong | time_ 
   [C]     [G]  
For | somebody | new_ 
    [Am]   [F]   
It"s a | small | crime_ 
    [C]     [F]   
And I | got no ex-| cuse_ 
 

 

        [Am]      [F]  
And is that al-| right? Yeah | __ | 
 [C]     [G]          [Am]   
| _Give my | gun away when it"s | loaded_ 
     [F]       
That al-| right? Yeah | 
 [C]       [G]       
| _If you don"t | shoot it how_ 
         [Am]    
am I supposed to | hold it_ 
     [F]       
That al-| right? Yeah | 
 [C]     [G]          [Am]   
| _Give my | gun away when it"s | loaded_ 
     [F]      [C]      [G] 
That al-| right? Yeah,| __with you | __ 
 

     [Am]      [F]   
Leave me | out with the | waste_ 
     [C]      [G]  
This is | not what I | do_ 
     [Am]       [F]   
It"s the | wrong kind of | place_ 
    [C]      [G]  
To be | cheating on | you_ 
 

     [Am]   [F]   
It"s the | wrong | time_ 
    [C]      [G]    
She"s | pulling me | through_ 
    [Am]   [F]   
It"s a | small | crime_ 
    [C]     [G]   
And I | got no ex-| cuse_ 
 

        [Am]      [F]  
And is that al-| right? Yeah | __ | 
 [C]      [G]          [Am]   
| _To give my | gun away when it"s | loaded_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]       
Is that al-| right? Yeah | 
 [C]       [G]       
| _If you don"t | shoot it how_ 
         [Am]    
am I supposed to | hold it_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]       
Is that al-| right? Yeah | 
 [C]       [G]          [Am]   
| _If I give my | gun away when it"s | loaded_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]   
Is that al-| right_ 
      [C]      [G]  
Is that al-| right with | you_ 
 

     [Am]      [F]  
That al-| right? Yeah | __ | 
 [C]       [G]          [Am]   
| _If I give my | gun away when it"s | loaded_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]       
Is that al-| right? Yeah | 
 [C]      [G]       
| _You don"t | shoot it how _ 
         [Am]    
am I supposed to | hold it_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]       
Is that al-| right? Yeah | 
 [C]       [G]          [Am]   
| _If I give my | gun away when it"s | loaded_ 
              
(Is that alright with you?) 
      [F]   
Is that al-| right_ 
      [C]      [G]  
Is that al-| right with | you_ 
 

     [Am]      [F]  [C]  
That al-| right? Yeah | __ | __ | 
                    
(To give my gun away when it"s loaded) 
 [G]      [Am]      [F]  [C]  
| _Is that al-| right? Yeah | __ | __ | 
                          
(You don"t shoot it how am I supposed to hold it?) 
 [G]      [Am]      [F]  [C]  
| _Is that al-| right? Yeah | __ | __ | 
                    
(To give my gun away when it"s loaded) 
 [G]      [Am]         [F]   
| _Is that al-| right? Is that al-| right_ 
      [C]      [G]   
Is that al-| right with | you? | 
 [Am] [F]  [C]  [G]  
| No | __ | __ | __ | 
 [Am]  [F]  [C]  [G]    
| ___ | __ | __ | __ || x3 
       
------------ 
          
Đặt hợp âm: Mã Đức 
 

      
Dich tone 
                                   
http://guitar.vn/threads/9-crimes-damien-rice-ft-lisa-hannigan.20142/ 
                

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com