highlight chords
				               
{soc} 
      [G]  [C9]  [G]          [F]       [G]  
It"s been A Hard Day"s Night and I"ve been working like a dog 
         [C9]  [G]         [F]        [G]  
It"s been A Hard Day"s Night I should be sleeping like a log 
      [C]             [D]            
But when I get home to you I find the things that you do will 
    [G]  [C9]  [G]   
make me feel al--- right 
   
{eoc} 
                            
You know I work all day to get you money to buy things 
                                   
And It"s worth it just to hear you say you"re gonna give me ev"rything 
                                       
So why I love to come home "Cause when I get you alone you know I"ll be O.K. 
    
Bridge 
    [Bm]  [Em]            [Bm]  
When I home ev"rything seems to be al right 
     [G]  [Em]           [C]   [D]     
When I"m home feeling you holding me tight, tight,yeah 
    
Chorus 
   
Solo 
                                       
So why I love to come home "Cause when I get you alone you know I"ll be O.K. 
    
Bridge 
    
Chorus 
      [G]  [C9]  [G]  
You know I feel al--- right 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

A Hard Day"s Night - The Beatles

				               
{soc} 
      [G]  [C9]  [G]          [F]       [G]  
It"s been A Hard Day"s Night and I"ve been working like a dog 
         [C9]  [G]         [F]        [G]  
It"s been A Hard Day"s Night I should be sleeping like a log 
      [C]             [D]            
But when I get home to you I find the things that you do will 
    [G]  [C9]  [G]   
make me feel al--- right 
   
{eoc} 
                            
You know I work all day to get you money to buy things 
                                   
And It"s worth it just to hear you say you"re gonna give me ev"rything 
                                       
So why I love to come home "Cause when I get you alone you know I"ll be O.K. 
    
Bridge 
    [Bm]  [Em]            [Bm]  
When I home ev"rything seems to be al right 
     [G]  [Em]           [C]   [D]     
When I"m home feeling you holding me tight, tight,yeah 
    
Chorus 
   
Solo 
                                       
So why I love to come home "Cause when I get you alone you know I"ll be O.K. 
    
Bridge 
    
Chorus 
      [G]  [C9]  [G]  
You know I feel al--- right 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com