highlight chords
				                 
Nhịp 2/4 
[C]         [Em]  
How gentle is the rain 
   [F]   [G]       [C]   [Am] 
That falls softly on the meadow 
[Dm]  [G]       [C]   
Birds high up in the trees 
[Am]      [G]    [C]       [Dm] 
Serenade the flowers with their melo dy. 
 

[G]  [C]          [Em]  
Oh! See there beyond the hills 
  [F]   [G]       [C]    [Am]
The bright colors of the rainbow 
[Dm]  [G]     [C]   
Some magic from above 
[Am]        [Dm] 
Made this day for us 
[G]        [C]   
Just to fall in love. 
 

[C]          [Em]  
You hold me in your arms 
  [F]  [G]       [C]  [Am] 
And say once again you love me 
[Dm] [G]        [C]  
And if your love is true 
[Am]       [Em] [G]       [C]  
Everything will be just as wonder ful! 
 

[C]        [Em] 
Now, I belong to you 
   [F]  [G]      [C]  [Am] 
From this day until for ever 
[Dm]  [G]       [C] 
Just love me tender ly 
[Am]        [G]  
And I"ll give to you 
[C]       [Dm] 
Every part of me. 
 

[G]  [C]         [Em] 
Oh! Don"t ever make me cry 
    [F]  [G]         [C]  [Am]  
Through long lonely nights with out love 
[Am] [G]       [C] 
Be always true to me 
[Am]        [Dm]  [G]      [C]  
Keep this day in your heart eternal ly. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

A Lover"s Concerto - Kelly Chen

				                 
Nhịp 2/4 
[C]         [Em]  
How gentle is the rain 
   [F]   [G]       [C]   [Am] 
That falls softly on the meadow 
[Dm]  [G]       [C]   
Birds high up in the trees 
[Am]      [G]    [C]       [Dm] 
Serenade the flowers with their melo dy. 
 

[G]  [C]          [Em]  
Oh! See there beyond the hills 
  [F]   [G]       [C]    [Am]
The bright colors of the rainbow 
[Dm]  [G]     [C]   
Some magic from above 
[Am]        [Dm] 
Made this day for us 
[G]        [C]   
Just to fall in love. 
 

[C]          [Em]  
You hold me in your arms 
  [F]  [G]       [C]  [Am] 
And say once again you love me 
[Dm] [G]        [C]  
And if your love is true 
[Am]       [Em] [G]       [C]  
Everything will be just as wonder ful! 
 

[C]        [Em] 
Now, I belong to you 
   [F]  [G]      [C]  [Am] 
From this day until for ever 
[Dm]  [G]       [C] 
Just love me tender ly 
[Am]        [G]  
And I"ll give to you 
[C]       [Dm] 
Every part of me. 
 

[G]  [C]         [Em] 
Oh! Don"t ever make me cry 
    [F]  [G]         [C]  [Am]  
Through long lonely nights with out love 
[Am] [G]       [C] 
Be always true to me 
[Am]        [Dm]  [G]      [C]  
Keep this day in your heart eternal ly. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com