highlight chords
				                                      
A taste of honey... tasting much sweeter than wine. 
 

                   
I dream of your first kiss, and then, 
              
I feel upon my lips again, 
                          
A taste of honey... tasting much sweeter than wine. 
 

                 
I will return, yes I will return, 
                   
I"ll come back for the honey and you. 
 

                    
Yours was the kiss that awoke my heart, 
                       
There lingers still, "though we"re far apart, 
                            
That taste of honey... tasting much sweeter than wine. 
 

                 
I will return, yes I will return, 
                                    
I"ll come back (he"ll come back) for the honey (for the honey) and you. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

A taste of honey

				                                      
A taste of honey... tasting much sweeter than wine. 
 

                   
I dream of your first kiss, and then, 
              
I feel upon my lips again, 
                          
A taste of honey... tasting much sweeter than wine. 
 

                 
I will return, yes I will return, 
                   
I"ll come back for the honey and you. 
 

                    
Yours was the kiss that awoke my heart, 
                       
There lingers still, "though we"re far apart, 
                            
That taste of honey... tasting much sweeter than wine. 
 

                 
I will return, yes I will return, 
                                    
I"ll come back (he"ll come back) for the honey (for the honey) and you. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com