highlight chords
				                 
(Verse 1) 
[Bb]              [Gm]    
Heart beats fast, Colours and Promises 
[Eb]          [F]     
How to be Brave, How do I Love 
     [Bb]                
When I"m afraid to fall, But watching you 
     [Eb]       [F]     [Cm]   
All of my Doubt, Suddenly goes away Somehow 
     [Bb] [F]  
One Step Clo- ser 
 

    
(Chorus) 
[Bb]           [Dm]       
I have died, Everyday, Waiting for you 
[Gm]            [Bb]        
Darling don"t be afraid, I have Loved You 
   [Eb]                   [F]       
For A Thousand Years, and I"ll Love you for a Thousand more 
 

          
(Verse 2)(tương tự) 
                    
Time Stands Still, Beauty In All She Is 
                     
I Will Be Brave, I Will Not Let Anything 
                     
Take Away, What"s Standing In Front of Me 
             
Every Breath, Every Hour 
         
Has Come to This 
         
One Step Clo-ser 
 

     
(Chorus) 
[Bb]           [Dm]       
I have died, Everyday, Waiting for you 
[Gm]            [Bb]        
Darling don"t be afraid, I have Loved You 
   [Eb]                   [F]       
For A Thousand Years, and I"ll Love you for a Thousand more 
 

 

           
(Instrumental Break) 
[Bb] [Gm] [Eb] [F] 
  
 

[Cm] [Cm6] [Bb] [F/A]     
One Step Clo- ser  (x2) 
 

    
(Outro) 
               
Bb,Dm,Gm,Bb,Eb,Cm/Eb,Gm,F,Bb 
 

 

 

 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

A Thousand Years (ver2)

				                 
(Verse 1) 
[Bb]              [Gm]    
Heart beats fast, Colours and Promises 
[Eb]          [F]     
How to be Brave, How do I Love 
     [Bb]                
When I"m afraid to fall, But watching you 
     [Eb]       [F]     [Cm]   
All of my Doubt, Suddenly goes away Somehow 
     [Bb] [F]  
One Step Clo- ser 
 

    
(Chorus) 
[Bb]           [Dm]       
I have died, Everyday, Waiting for you 
[Gm]            [Bb]        
Darling don"t be afraid, I have Loved You 
   [Eb]                   [F]       
For A Thousand Years, and I"ll Love you for a Thousand more 
 

          
(Verse 2)(tương tự) 
                    
Time Stands Still, Beauty In All She Is 
                     
I Will Be Brave, I Will Not Let Anything 
                     
Take Away, What"s Standing In Front of Me 
             
Every Breath, Every Hour 
         
Has Come to This 
         
One Step Clo-ser 
 

     
(Chorus) 
[Bb]           [Dm]       
I have died, Everyday, Waiting for you 
[Gm]            [Bb]        
Darling don"t be afraid, I have Loved You 
   [Eb]                   [F]       
For A Thousand Years, and I"ll Love you for a Thousand more 
 

 

           
(Instrumental Break) 
[Bb] [Gm] [Eb] [F] 
  
 

[Cm] [Cm6] [Bb] [F/A]     
One Step Clo- ser  (x2) 
 

    
(Outro) 
               
Bb,Dm,Gm,Bb,Eb,Cm/Eb,Gm,F,Bb 
 

 

 

 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com