highlight chords
				             [C]         [Am]         [Em]         
W ords are flowing o ut like endless rai n into a paper cup 
 [Dm]                    [G]           
Th ey slither as they fall they make their wa y across the universe 
 [C]          [Am]            [Em]      
Po ols of sorrow waves o f joy are drifting through my open mind 
 [Dm]       [Fm]   
In citing and invit ing me 
 

    
Chorus: 
 

 [C]        [G]
J ai Guru Da La O m 
 [G]               
No thing"s gonna change my world 
 [F]           [C]      
No thing"s gonna change my world 
 [G]               
No thing"s gonna change my world 
 [F]           [C]   
No thing"s gonna change my world 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Across The Universe - The Beatles

				             [C]         [Am]         [Em]         
W ords are flowing o ut like endless rai n into a paper cup 
 [Dm]                    [G]           
Th ey slither as they fall they make their wa y across the universe 
 [C]          [Am]            [Em]      
Po ols of sorrow waves o f joy are drifting through my open mind 
 [Dm]       [Fm]   
In citing and invit ing me 
 

    
Chorus: 
 

 [C]        [G]
J ai Guru Da La O m 
 [G]               
No thing"s gonna change my world 
 [F]           [C]      
No thing"s gonna change my world 
 [G]               
No thing"s gonna change my world 
 [F]           [C]   
No thing"s gonna change my world 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com