1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai nghèo khó với Chúa

Ý Vũ
Nguồn: thanhcavietnam.net