highlight chords
				                 [G]           
Tình tang tình nào đố biết ai. 
 

             [Am]  
Vừa ra ngoài mà không nói sai 
 

     [D]          [G]   
Tình tang tình nhìn quanh cho khắp, 
 

     [D]         [G]  
Nào nhanh nào nói nhanh mới tài! 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai ra ngoài

				                 [G]           
Tình tang tình nào đố biết ai. 
 

             [Am]  
Vừa ra ngoài mà không nói sai 
 

     [D]          [G]   
Tình tang tình nhìn quanh cho khắp, 
 

     [D]         [G]  
Nào nhanh nào nói nhanh mới tài! 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com