1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai ra ngoài

Cuộn trang

[G] Tình tang tình nào đố biết ai. [Am] Vừa ra ngoài mà không nói sai [D] [G] Tình tang tình nhìn quanh cho khắp, [D] [G] Nào nhanh nào nói nhanh mới tài!

Video hướng dẫn