1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ải trần gian

Cuộn trang

[Am] Ham lợi danh, cho ta lắm [F] ưu phiền [G] Ham giàu sang, quên mất nhân [C] tâm [Am] Ta gạt ai, mai sau kiếp [F] luân hồi [G] Ta nợ ai, trả vào kiếp [Am] sau. [Am] Ta sống làm chi, khi thế [G] gian không còn tình [C] yêu [Dm] Ta sống làm chi, khi trần [G] gian đầy những điêu [C] ngoa [Am] Sống kiếp lợi danh, quên yêu [G] thương trao nhau thù [C] hận [Dm] Đến cuối đời ta, hai bàn tay [G] trắng về với đất [Am] trời

Video hướng dẫn