highlight chords
				                  [Dm]      [G7]    
Close your eyes and I"ll kiss you 
 [C]      [Am]    
to morrow I"ll miss you, 
 [F]      [Dm]    [Bb]  [G] 
re member I"ll a lways be true. 
     [Dm]    [G]        [C]     [Am]  
And then while I"m away I"ll write home every day, 
     [F]      [G7]    [C]  
and I"ll send all my loving to you. 
 

      
{C:Chorus} 
   
{soc} 
    [Am]    [C]         [C] 
All my loving - I will send to you 
    [Am]   [C]        [C]   
all my loving, Darling I"ll be true. 
   
{eoc} 
 

               
I"ll pretend that I"m kissing 
           
the lips I am missing 
                    
and hope that my dreams will come true. 
                          
And then while I"m away I"ll write home every day, 
                  
and I"ll send all my loving to you. 
 

      
{C:Chorus} 
 

                  
Close your eyes and I"ll kiss you, 
            
tomorrow I"ll miss you, 
               
remember I"ll always be true 
                          
And then while I"m away I"ll write home every day, 
                  
and I"ll send all my loving to you. 
 

     
{C:Chorus} 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

All My Loving - The Beatles

				                  [Dm]      [G7]    
Close your eyes and I"ll kiss you 
 [C]      [Am]    
to morrow I"ll miss you, 
 [F]      [Dm]    [Bb]  [G] 
re member I"ll a lways be true. 
     [Dm]    [G]        [C]     [Am]  
And then while I"m away I"ll write home every day, 
     [F]      [G7]    [C]  
and I"ll send all my loving to you. 
 

      
{C:Chorus} 
   
{soc} 
    [Am]    [C]         [C] 
All my loving - I will send to you 
    [Am]   [C]        [C]   
all my loving, Darling I"ll be true. 
   
{eoc} 
 

               
I"ll pretend that I"m kissing 
           
the lips I am missing 
                    
and hope that my dreams will come true. 
                          
And then while I"m away I"ll write home every day, 
                  
and I"ll send all my loving to you. 
 

      
{C:Chorus} 
 

                  
Close your eyes and I"ll kiss you, 
            
tomorrow I"ll miss you, 
               
remember I"ll always be true 
                          
And then while I"m away I"ll write home every day, 
                  
and I"ll send all my loving to you. 
 

     
{C:Chorus} 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com