1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Alleluia Mùa Vọng (năm ABC)

Đỗ Vy Hạ

Nguồn: catruong.com