highlight chords
				                [D]     [G]    [D]    
Amazing Grace, how sweet the sound, 
             [A7] 
That saved a wretch like me. 
    [D]        [G]  [D]   
I once was lost, but now im found, 
        [A7]  [D]   
Was blind, but now I see. 
   [D]           [G]   [D]    
Twas grace that thought my heart to fear, 
              [A7]  [D]    
and grace my fears released . How precious 
    [G]   [D]        [A7]   [D]     
did that grace appear, the hour I first believed. 
  [D]           [G]    [D]   
When we"ve been there ten thousand years, 
   [D]        [A7]  
Bright shining as the sun, 
   [D]        [G]     [D]    
we"ve no less days to sing god"s praise 
  [D]       [A7]    [D]    
Than when did when we first begun. 
    [D]   [G]     [D]      
Amazing Grace , how sweet the sound, 
             [A7] 
That saved a wretch like me. 
    [D]      [G]   [D]    
I once was lost, but now im found, 
        [A7]  [D]   
Was blind, but now I see. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Amazing Grace - Susan Boyle

				                [D]     [G]    [D]    
Amazing Grace, how sweet the sound, 
             [A7] 
That saved a wretch like me. 
    [D]        [G]  [D]   
I once was lost, but now im found, 
        [A7]  [D]   
Was blind, but now I see. 
   [D]           [G]   [D]    
Twas grace that thought my heart to fear, 
              [A7]  [D]    
and grace my fears released . How precious 
    [G]   [D]        [A7]   [D]     
did that grace appear, the hour I first believed. 
  [D]           [G]    [D]   
When we"ve been there ten thousand years, 
   [D]        [A7]  
Bright shining as the sun, 
   [D]        [G]     [D]    
we"ve no less days to sing god"s praise 
  [D]       [A7]    [D]    
Than when did when we first begun. 
    [D]   [G]     [D]      
Amazing Grace , how sweet the sound, 
             [A7] 
That saved a wretch like me. 
    [D]      [G]   [D]    
I once was lost, but now im found, 
        [A7]  [D]   
Was blind, but now I see. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com