highlight chords
				              [Em]   [Bm]      
I give her all my love 
    [Em]    [Bm] 
That"s all I do 
   [Em]  [Bm]      
And if you saw my love 
   [G]    [A]  
You"d love her too 
  [D]    
I love her 
  [Em]    [Bm]     
She gives me everything 
   [Em]   [Bm] 
And tenderly 
  [Em]    [Bm]     
The kiss my lover brings 
   [G]    [A]  
She brings to me 
      [D]  
And I love her 
  [Bm]    [D]  [Bm]   [A]     
A love like ours , could never die 
  [Bm]   [A]        [A] [D]  
As long as I have you near - me 
    [Em]   [Bm]        
Bright are the stars that shine 
   [Em]   [Bm]  
Dark is the sky 
  [Em]    [Bm]       
I know this love of mine 
   [G]   [A]  
Will never die 
    [D]     
And I love her. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

And i love her - The Beatle

				              [Em]   [Bm]      
I give her all my love 
    [Em]    [Bm] 
That"s all I do 
   [Em]  [Bm]      
And if you saw my love 
   [G]    [A]  
You"d love her too 
  [D]    
I love her 
  [Em]    [Bm]     
She gives me everything 
   [Em]   [Bm] 
And tenderly 
  [Em]    [Bm]     
The kiss my lover brings 
   [G]    [A]  
She brings to me 
      [D]  
And I love her 
  [Bm]    [D]  [Bm]   [A]     
A love like ours , could never die 
  [Bm]   [A]        [A] [D]  
As long as I have you near - me 
    [Em]   [Bm]        
Bright are the stars that shine 
   [Em]   [Bm]  
Dark is the sky 
  [Em]    [Bm]       
I know this love of mine 
   [G]   [A]  
Will never die 
    [D]     
And I love her. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com