highlight chords
				             

 [Em]       [Bm]  
I give her all my love 
 [Em]     [Bm] 
T hat"s all I do 
 [Em]       [Bm]  
A nd if you saw my love 
 [G]      [A]  
Yo u"d love her too 
   [D]   
I lov e her 
 

            
She gives me everything 
       
And tenderly 
             
The kiss my lover brings 
         
She brings to me 
        
And I love her 
 

 [Bm]   [D]      [Bm]    [A]  
A love l ike ours, co uld never die 
  [Bm]   [A]     [A] [D]   
As long as I have you n ear me 
 

                
Bright are the stars that shine 
        
Dark is the sky 
             
I know this love of mine 
        
Will never die 
        
And I love her. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

And I Love Her - The Beatles

				             

 [Em]       [Bm]  
I give her all my love 
 [Em]     [Bm] 
T hat"s all I do 
 [Em]       [Bm]  
A nd if you saw my love 
 [G]      [A]  
Yo u"d love her too 
   [D]   
I lov e her 
 

            
She gives me everything 
       
And tenderly 
             
The kiss my lover brings 
         
She brings to me 
        
And I love her 
 

 [Bm]   [D]      [Bm]    [A]  
A love l ike ours, co uld never die 
  [Bm]   [A]     [A] [D]   
As long as I have you n ear me 
 

                
Bright are the stars that shine 
        
Dark is the sky 
             
I know this love of mine 
        
Will never die 
        
And I love her. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com