highlight chords
				                        
angels in the alleyway 
 

    
Intro : 
  [C#m] [B] [A] [Ab] 
.  . 
 

 

    [C#m]       
Dancing in the alleyway 


    [B]          
waiting for someone to say 
          

  [A]     [Ab]   
come and dance with me 
 

 

 

   [C#m]        
rains a little everyday 
 

   [B]          
keeps a smile on my face 
         

  [A]    [Ab]   
but i hurt inside 
 

    
chorus: 
         

  [C#m] [A] E[B]  
i"ve go ne crazy 
         

   [C#m] [A]  E[B] 
please for give me 
          

   [C#m]     [A]  [E] [B]   
i"ve gone crazy, i"m so sorry 
 

 [C#m] [B] [A] [Ab] 
.  . 
 

 

  [C#m]           
pour my heart into the dust 
 

  [B]            
step aside and watch it rust 
     

  [A]           
you don"t need to bury me 
 

   [Ab]      
i"ve buried myself 
 

    
chorus 
         

  [C#m] [A] E[B]  
i"ve go ne crazy 
         

   [C#m] [A]  E[B] 
please for give me 
          

  [C#m]    [A]   [E] [B]   
i"ve gone crazy , i"m so sorry 
 

 

  [C#m]           
then a voice above the rest 
 

   [B]            
calls my name so gracefully 
 

  [A]          
and as i heard it says, 
 

   [Ab]        
a hole was filled in me 
 

 

        

   [C#m] [A]  [E]  [B]  
angels in the alley way 
     

   [C#m] [A] [E]  [B]  
lift me up and said 
                 

    [C#m] [A]      [E]      [B]  
"follow me my son, i"ll show you the way" 
 

 [C#m] [B] [A] [Ab] 
.  . 
 

         

   [C#m] [A]  [E]  [B]  
angels in the alley way 
        

   [C#m] [A]  [E]  [B]  
angels in the alley way 
                   

  [C#m]   [A]       [E]       [B]     
they always listening, the angels in the alleyway 
 

    [C#m] [B] [A] [Ab] 
outro :  . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Angels in the alleyway - David Archuleta

				                        
angels in the alleyway 
 

    
Intro : 
  [C#m] [B] [A] [Ab] 
.  . 
 

 

    [C#m]       
Dancing in the alleyway 


    [B]          
waiting for someone to say 
          

  [A]     [Ab]   
come and dance with me 
 

 

 

   [C#m]        
rains a little everyday 
 

   [B]          
keeps a smile on my face 
         

  [A]    [Ab]   
but i hurt inside 
 

    
chorus: 
         

  [C#m] [A] E[B]  
i"ve go ne crazy 
         

   [C#m] [A]  E[B] 
please for give me 
          

   [C#m]     [A]  [E] [B]   
i"ve gone crazy, i"m so sorry 
 

 [C#m] [B] [A] [Ab] 
.  . 
 

 

  [C#m]           
pour my heart into the dust 
 

  [B]            
step aside and watch it rust 
     

  [A]           
you don"t need to bury me 
 

   [Ab]      
i"ve buried myself 
 

    
chorus 
         

  [C#m] [A] E[B]  
i"ve go ne crazy 
         

   [C#m] [A]  E[B] 
please for give me 
          

  [C#m]    [A]   [E] [B]   
i"ve gone crazy , i"m so sorry 
 

 

  [C#m]           
then a voice above the rest 
 

   [B]            
calls my name so gracefully 
 

  [A]          
and as i heard it says, 
 

   [Ab]        
a hole was filled in me 
 

 

        

   [C#m] [A]  [E]  [B]  
angels in the alley way 
     

   [C#m] [A] [E]  [B]  
lift me up and said 
                 

    [C#m] [A]      [E]      [B]  
"follow me my son, i"ll show you the way" 
 

 [C#m] [B] [A] [Ab] 
.  . 
 

         

   [C#m] [A]  [E]  [B]  
angels in the alley way 
        

   [C#m] [A]  [E]  [B]  
angels in the alley way 
                   

  [C#m]   [A]       [E]       [B]     
they always listening, the angels in the alleyway 
 

    [C#m] [B] [A] [Ab] 
outro :  . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com