1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh không níu kéo

Cuộn trang

 

[F#m] [C#m] Hãy nín đi em lệ rơi ướt v ai rồi. [E] [A] T hôi thương anh làm ch i.. [F#m] [C#m] Lâu m ắt đi em.. gần hết đê m rồi. [E] [F#m] Vì ngày mai em bước sang ng ang.. [F#m] [C#m] dau biet rằn g tình là giây o án.. [E] [A] Dẫu biết rằng hợp rồi sẽ ta n.. [F#m] [C#m] Dẫu biết rằn g cuộc đời trái nga ng.. [E] [F#m]
Đã lỡ yêu r ồi.. buồn cũng thế thô i.. [D] [E] Khóc làm g ì để anh x ót xa… [C#m] [F#m] Anh khô ng trách em đâu người ơi.. [D] [E] Anh sẽ cườ i nhìn em bước đi.. [C#m] [F#m] Nước mắt a nh em không thấy đâu người ơi... [E] [E] Hãy tin rằ ng thời gian cứ tr ôi.. [C#m] [F#m] Thì em sẽ q uên anh nhanh thôi ngườ i ơi.. [D] [E] Sẽ chỉ cò n mình anh với a nh.. [C#m] [F#m] Và nổi nhớ xé nát giấc mơ từng đ êm…..

Video hướng dẫn