highlight chords
我没忘记你忘记我
[F] Wǒ méi wàng jì nǐ wàng jì wǒ 
连名子你都说错
Lián míng zǐ nǐ dōu shuō [F] cuò 
证明你一切都是在骗我
Zhèng míng nǐ [Dm] yī qiē dōu shì [Bb] zài piàn [C] wǒ 
看今天你怎么说
Kàn jīn tiān nǐ zěn me [F] shuō 

你说过两天来看我
Nǐ shuō guò liǎng tiān lái kàn [C] wǒ 
一等就是一年多
[F] Yī děng jiù shì yī nián [C] duō 
三百六十五个日子不好过
Sān bǎi [F] liù shí wǔ gè rì zǐ bú hǎo guò 
你心里根本没有我
Nǐ xīn lǐ [G7] gēn běn méi yǒu [C] wǒ 
把我的爱情还给我
Bǎ wǒ de ài qíng hái gěi [F] wǒ 

------------------
Lời dịch (Translation)

Em chưa quên nhưng anh đã vội quên
Đến tên em anh cũng gọi sai
Chứng tỏ tất cả đều là dối trá
Để xem hôm nay anh nói thế nào

Anh từng nói hai ngày nữa sẽ tới thăm em
Vậy mà đã hơn một năm rồi
Ba trăm sáu mươi lăm ngày qua em sống trong sầu khổ
Căn bản là trong lòng anh không có em
Hãy trả lại tình yêu cho em
	
		
		
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh nói thế nào (你怎么说)

Nhạc Hoa
我没忘记你忘记我
[F] Wǒ méi wàng jì nǐ wàng jì wǒ 
连名子你都说错
Lián míng zǐ nǐ dōu shuō [F] cuò 
证明你一切都是在骗我
Zhèng míng nǐ [Dm] yī qiē dōu shì [Bb] zài piàn [C] wǒ 
看今天你怎么说
Kàn jīn tiān nǐ zěn me [F] shuō 

你说过两天来看我
Nǐ shuō guò liǎng tiān lái kàn [C] wǒ 
一等就是一年多
[F] Yī děng jiù shì yī nián [C] duō 
三百六十五个日子不好过
Sān bǎi [F] liù shí wǔ gè rì zǐ bú hǎo guò 
你心里根本没有我
Nǐ xīn lǐ [G7] gēn běn méi yǒu [C] wǒ 
把我的爱情还给我
Bǎ wǒ de ài qíng hái gěi [F] wǒ 

------------------
Lời dịch (Translation)

Em chưa quên nhưng anh đã vội quên
Đến tên em anh cũng gọi sai
Chứng tỏ tất cả đều là dối trá
Để xem hôm nay anh nói thế nào

Anh từng nói hai ngày nữa sẽ tới thăm em
Vậy mà đã hơn một năm rồi
Ba trăm sáu mươi lăm ngày qua em sống trong sầu khổ
Căn bản là trong lòng anh không có em
Hãy trả lại tình yêu cho em
	
		
		

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com