1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh nói thế nào (你怎么说)

Cuộn trang

我没忘记你忘记我 [F] Wǒ méi wàng jì nǐ wàng jì wǒ 连名子你都说错 Lián míng zǐ nǐ dōu shuō [F] cuò 证明你一切都是在骗我 Zhèng míng nǐ [Dm] yī qiē dōu shì [Bb] zài piàn [C] wǒ 看今天你怎么说 Kàn jīn tiān nǐ zěn me [F] shuō 你说过两天来看我 Nǐ shuō guò liǎng tiān lái kàn [C] wǒ 一等就是一年多 [F] Yī děng jiù shì yī nián [C] duō 三百六十五个日子不好过 Sān bǎi [F] liù shí wǔ gè rì zǐ bú hǎo guò 你心里根本没有我 Nǐ xīn lǐ [G7] gēn běn méi yǒu [C] wǒ 把我的爱情还给我 Bǎ wǒ de ài qíng hái gěi [F] wǒ ------------------ Lời dịch (Translation) Em chưa quên nhưng anh đã vội quên Đến tên em anh cũng gọi sai Chứng tỏ tất cả đều là dối trá Để xem hôm nay anh nói thế nào Anh từng nói hai ngày nữa sẽ tới thăm em Vậy mà đã hơn một năm rồi Ba trăm sáu mươi lăm ngày qua em sống trong sầu khổ Căn bản là trong lòng anh không có em Hãy trả lại tình yêu cho em

Video hướng dẫn