1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh về thủ đô

Cuộn trang

1. Anh [Em] về Thủ Ðô chúng tôi chờ mong Với vạn niềm tin với [D] muôn tình thương Ðiểm [C] tô phố phường người [B7] trai áo xanh Phố hoa pha màu lá rừng Anh [Em] về Thủ Ðô ấm êm lòng tôi Ðứng lại gần nhau nói [D] câu chuyện vui Chuyện [C] hai chúng minh gặp [B7] nhau chốn đây Lúc quân dân cùng nắm [Em] tay ĐK: [Em] Ôi này anh! Áo xanh chiến [G] trường bạc mầu Mến anh mến [Em] từ thuở nào Người [C] trai tranh [B7] đấu [Em] Ôi này anh! Ðã mang đến [G] tình mặn mà Ðón anh những [Em] lời thật thà Lòng [B7] dân mong [Em] chờ 2. Anh [Em] về Thủ Ðô biết bao là vui Ðã để lại đây mến [D] thương đầy vơi Người [C] dân nước Việt ghi [B7] ơn các anh Ðã hy sinh vì giống nòi Anh [Em] về Thủ Ðô nước Nam tự do Chút quà mừng anh chiến [D] binh đường xa Là [C] muôn tấm lòng yêu [B7] thương đón anh Ðón anh trai hùng bước [Em] qua.

Video hướng dẫn