1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo hoa vàng

Cuộn trang

1. Một ngày [C] mưa dừng chân chốn [Am] đây Trời vào [F] đông hàng cây úa [C] gầy Tiếng mưa [G7] rơi đều trên khóm [C] lá Giấc mơ [F] đời mình ta với [G7] ta Cây sầu [C] đông mềm cong dưới [Am] mưa Có nói [G7] thêm lời chi cũng [F] thừa Áo hoa [C] vàng tròn đầy bờ [G7] vai Đường trơn ướt châm đều bước [C] dài ĐK: Tàn [F] đông hoa lá thay [C] màu Tiễn [G7] đưa nhìn nhau lệ [C] ứa Con [F] đường mình vẫn đi [C] về Rồi [G7] đây sẽ lại có [C] nhau 2. Và chiều [C] nay cùng trên lối [Am] xưa Đường mưa [F] bay rêu mốc thân [C] dừa Giá đông [G7] sang nhẹ rung cây [C] lá Cánh hoa [F] tàn dường như xót [G7] xa Còn mình [C] tôi ngồi đây dưới [Am] mưa Thôi nhớ [G7] thương làm chi cũng [F] thừa Áo hoa [C] vàng bỏ lại tình [G7] tôi Chiều hoang vắng người đã đi [C] rồi

Video hướng dẫn