highlight chords
				                   [Dm]          
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát 
     [Gm]   [C7]      [F] 
Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông  
      [A7]         
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng 
      [Gm6]        [A7] 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng  
 

      [Dm]           
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn 
      [A7]           [Dm] 
Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh  
       [Gm]    [C7]      [F] 
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung  
      [Am]     [Gm]     [A7] 
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa  
 

      [Bb]    [Gm]      [Dm] 
Em chợt đến , chợt đi anh vẫn biết  
       [F]            [F] 
Trời chợt mưa , chợt nắng chẳng gì đâu  
       [Bb]          [A7] 
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau  
      [Gm6]    [Bb]       [A7] 
Để anh gọi tiếng thở buồn vọng lại  
 

     [Dm]           
Em ở đâu , hởi mùa thu tóc ngẳn 
      [Gm]   [C7]      [F] 
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà đông  
      [A7]         
Anh vẫn yêu mào áo ấy vô cùng 
      [Gm]   [A7]     [Dm] 
Anh vẫn yêu mào áo ấy vô cùng  
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo lụa Hà Đông - Ngô Thụy Miên

				                   [Dm]          
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát 
     [Gm]   [C7]      [F] 
Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông  
      [A7]         
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng 
      [Gm6]        [A7] 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng  
 

      [Dm]           
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn 
      [A7]           [Dm] 
Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh  
       [Gm]    [C7]      [F] 
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung  
      [Am]     [Gm]     [A7] 
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa  
 

      [Bb]    [Gm]      [Dm] 
Em chợt đến , chợt đi anh vẫn biết  
       [F]            [F] 
Trời chợt mưa , chợt nắng chẳng gì đâu  
       [Bb]          [A7] 
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau  
      [Gm6]    [Bb]       [A7] 
Để anh gọi tiếng thở buồn vọng lại  
 

     [Dm]           
Em ở đâu , hởi mùa thu tóc ngẳn 
      [Gm]   [C7]      [F] 
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà đông  
      [A7]         
Anh vẫn yêu mào áo ấy vô cùng 
      [Gm]   [A7]     [Dm] 
Anh vẫn yêu mào áo ấy vô cùng  
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com