1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Áo xanh - MTV

Cuộn trang

[Dm] [C] [G] [Dm] Ngày em sinh ra, ở nơi con phố không tên trên trần gian tôi [Dm] [C] [G] [Dm] Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao [Dm] [C] [F] [Dm] Mẹ may cho chiếc áo xanh, mong đời em thơm lành [Bb] [C] [Dm] Ôi , áo xanh như đời [Bb] [C] [Dm] Ôi , áo xanh như đời Ngủ ngoan em tôi, mồ hôi hay nước mắt rơi của mẹ tôi rơi Ngày sau ai hay, đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành [Bb] [C] [Dm] Như áo xanh hôm nào [Bb] [A7] [Dm] Như áo xanh hôm nào [Dm] [C] Giữ chiếc áo ngày mai sợ sẽ phai màu (sẽ phai màu) [Bb] [C] [Dm] Thế giới hỡi hãy them màu xanh áo em [C] Xếp chiếc áo từng đêm từng đêm em gối đầu [Bb] [A7] Giữ mãi nhé áo xanh mẹ trao ước mơ, oh… oh… Ngày như thoi đưa, rồi mai như chiếc áo xanh em về nơi đâu Đời đưa chân em, còn không hỡi chiếc áo xanh với mộng mơ xưa Mẹ ơi xin giữ áo xanh bên mộng xưa thơm lành Ôi, áo xanh hôm nào Ôi, áo xanh như đời, Ôi áo xanh như đời…

Video hướng dẫn