Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bà còng đi chợ

Cuộn trang

[F]còng đi chợ trời [Gm]mưa 
Cái tôm cái [C]tép đi đưa bà [F]còng 
Đưa [Bb]bà đến quãng đường [C]cong 
Đưa bà về [Gm]tận ngõ trong nhà [C]bà 
Tiền [Dm]bà trong túi rơi [F]ra 
Tép tôm nhặt [Bb]được trả [C]bà mua [F]rau.