1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ba đứa bạn nghèo

Cuộn trang

Mình gặp lại [Am] nhau sau tháng [C] ngày đường xa miệt [Am] mài Chung vui đêm [F] nay ghi chép [Em] lại ngày xưa đã [Am] qua Cay đắng trong [C] đời ngày [A7] nao nay đã phôi [Dm] pha Thương lắm bạn [C] ơi thương chuỗi [Em] dài ngày thơ ngọc [Am] ngà. Kỷ niệm đau [Am] thương anh vắng [C] mẹ từ khi chào [Am] đời Mẹ tôi sang [F] ngang cha bẽ [Em] bàng con trẻ thở [Am] than Đau xót vô [C] vàng cha mẹ [A7] xa giông bão ly [Dm] tan Ba đứa mồ [C] côi cho kiếp [Em] đời nổi trôi lạc [Am] loài. Quê tôi xa [Am] xôi nơi miền Trung nước mặn Vượt ngàn dặm [Dm] xa quê đời [G] tôi phương Bắc lạnh [Am] lùng Phương Nam quê [G] tôi nơi hai mùa qua bao nắng [Em] mưa Ba đứa ba miền nhưng tình nghèo thắm đầy [Am] yêu thương. Mình gọi tên [Am] nhau ba đứa [C] bạn tình thân đậm [Am] đà Gian lao phong [F] ba nhưng tình [Em] bạn cho nhau thiết [Am] tha Chia sẻ vui [C] buồn như ngày [A7] nào ta quen biết [Dm] nhau Nồng ấm đời [C] trao xin cho [Em] gửi niềm đau [Am] thuở nào.

Video hướng dẫn