Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ba Em Trồng Khoai Lang

Cuộn trang

Ba [C] em trồng khoai lang đào lên thấy khoai [Am] mì thiệt là điều vô [Dm] lý 
[G]Sao một hồi suy nghĩ ba [G] em làm cái [C] đơn gửi [G] lên mấy ông [C] phường 
 
Từ [G] mờ sáng hôm [C] sau ba [G] em đánh xe [Am] bò đi [F] tới đồn công [G] an 
Sao một hồi lo [Am] lắng ba [G] em mới bước vào ba em mới hỏi [C] rằng 
 
Sao [C] tui trồng khoai lang đào lên thấy khoai [Am]mì thiệt là điều vô [F] lý 
Ai mà đêm [Dm] xuống đem [G] đào lang của [C] tui rồi [G] chôn xuống khoai [C] mì 
 
Bằng [G] cặp mắt suy [C] tư công [G] an phải chống [Am] cằm với [F] nét mặt đăm [C] chiêu 
Sao một hồi suy [Am] nghĩ công [G] an mới vỗ bàn công an mới nói [C] rằng 
 
Sao [C] ông trồng khoai lang đào lên thấy khoai [Am] mì thiệt là điều vô [F] lý 
Sau một hồi suy [Dm] nghĩ công [G] an bèn phán [C] luôn dìa [G] đi bán khoai [C]