highlight chords
				               
intro 
   
----- 
            
(C...G...C...G...) 
 

    
Verse 1 
    
------- 
 

 [C]   [G]          [C] 
S orry, I s all that you cant say 
 [G]         [C]  
Y ears gone by and s till 
 [G]         [A]   
W ords don"t come ea silly 
 [C]      [G]     
L ike sorry, l ike sorry. 
 

    
Verse 2 
    
------- 
 

                   
Forgive me, is all that you cant say 
            
Years gone by and still 
             
Words don"t come easilly 
             
Like forgive, forgive me 
 

    
Chorus 
    
------ 
 

             
But you can say baby 
              
Baby can I hold you tonight 
                  
Baby if I told you the right words 
           
Oh at the right time 
       
You"d be mine 
 

    
Verse 3 
    
------- 
 

                   
I love you, Is all that you can"t say 
             
Years gone by and still, 
             
Words don"t come easilly 
               
Like I love you, I love you. 
 

    
Chorus 
    
------ 
 

           
But you can say baby 
              
Baby can I hold you tonight 
                  
Baby if I told you the right words 
            
Oh at the right time 
       
You"d be mine 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Baby Can I Hold You - Boyzone

				               
intro 
   
----- 
            
(C...G...C...G...) 
 

    
Verse 1 
    
------- 
 

 [C]   [G]          [C] 
S orry, I s all that you cant say 
 [G]         [C]  
Y ears gone by and s till 
 [G]         [A]   
W ords don"t come ea silly 
 [C]      [G]     
L ike sorry, l ike sorry. 
 

    
Verse 2 
    
------- 
 

                   
Forgive me, is all that you cant say 
            
Years gone by and still 
             
Words don"t come easilly 
             
Like forgive, forgive me 
 

    
Chorus 
    
------ 
 

             
But you can say baby 
              
Baby can I hold you tonight 
                  
Baby if I told you the right words 
           
Oh at the right time 
       
You"d be mine 
 

    
Verse 3 
    
------- 
 

                   
I love you, Is all that you can"t say 
             
Years gone by and still, 
             
Words don"t come easilly 
               
Like I love you, I love you. 
 

    
Chorus 
    
------ 
 

           
But you can say baby 
              
Baby can I hold you tonight 
                  
Baby if I told you the right words 
            
Oh at the right time 
       
You"d be mine 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com