highlight chords
				                         
Sha la la la la la la la 
             
Sha la la la la la la la 
             
Sha la la la la la la la 
        
Sha la la la la 
 

                                  
It"s not the way you smile that touched my heart. (sha la la la la) 
                        
It"s not the way you kiss that tears me apart. 


                    
Uh, oh, many, many, many nights go by, 
                    
I sit alone at home and I cry over you. 
        
What can I do. 
                     
Can"t help myself, "cause baby, it"s you. 
        
Baby, it"s you. 
 

                              
You should hear what they say about you, "cheat," "cheat." 
                                    
They say, they say you never never never ever been true. (cheat cheat) 
 

    
Uh oh, 
                 
It doesn"t matter what they say, 
                    
I know I"m gonna love you any old way. 
                
What can I do, when it"s true. 
                                     
Don"t want nobody, nobody, "cause baby, it"s you. (sha la la la la la la) 
                    
Baby, it"s you. (sha la la la la la la) 
 

    
Uh oh, 
                 
It doesn"t matter what they say, 
                    
I know I"m gonna love you any old way. 
                
What can I do, when it"s true. 
                                     
Don"t want nobody, nobody, "cause baby, it"s you. (sha la la la la la la) 
                    
Baby, it"s you. (sha la la la la la la) 
              
Don"t leave me all alone... 
        
Come on home... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Baby It "s you - The Beatles

				                         
Sha la la la la la la la 
             
Sha la la la la la la la 
             
Sha la la la la la la la 
        
Sha la la la la 
 

                                  
It"s not the way you smile that touched my heart. (sha la la la la) 
                        
It"s not the way you kiss that tears me apart. 


                    
Uh, oh, many, many, many nights go by, 
                    
I sit alone at home and I cry over you. 
        
What can I do. 
                     
Can"t help myself, "cause baby, it"s you. 
        
Baby, it"s you. 
 

                              
You should hear what they say about you, "cheat," "cheat." 
                                    
They say, they say you never never never ever been true. (cheat cheat) 
 

    
Uh oh, 
                 
It doesn"t matter what they say, 
                    
I know I"m gonna love you any old way. 
                
What can I do, when it"s true. 
                                     
Don"t want nobody, nobody, "cause baby, it"s you. (sha la la la la la la) 
                    
Baby, it"s you. (sha la la la la la la) 
 

    
Uh oh, 
                 
It doesn"t matter what they say, 
                    
I know I"m gonna love you any old way. 
                
What can I do, when it"s true. 
                                     
Don"t want nobody, nobody, "cause baby, it"s you. (sha la la la la la la) 
                    
Baby, it"s you. (sha la la la la la la) 
              
Don"t leave me all alone... 
        
Come on home... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com