highlight chords
Standard Tuning
Capo on 1st fret

[C]     [Am]     [F]     [G]
  Ohh wooaah, Ohh wooaah, Ohh wooaah, Ohh wooaah

      [C]
You know you love me,I know you care
      [Am]
You shout whenever, And I"ll be there
     [F]
You want my love, You want my heart
     [G]
And we will never ever ever be apart

    [C]
Are we an item? Girl quit playing
  [Am]
We"re just friends, What are you saying?
      [F]
Said there"s another, Look right in my eyes
    [G]
My first love broke my heart for the first time,

And I was like

C
Baby, baby, baby nooo
    [Am]
I"m like baby, baby, baby noo
    [F]
I"m like baby, baby, baby nooo
[G]
I thought you"d always be mine mine
C
Baby, baby, baby nooo
    [Am]
I"m like baby, baby, baby noo
    [F]
I"m like baby, baby, baby nooo
[G]
I thought you"d always be mine, oh oh

 [C]
For you, I would have done whatever
     [Am]
And I just can"t believe we"re here together
     [F]
And I gotta play it cool, "cause I"m loosin" you
      [G]
I"ll buy you anything, I"ll buy you any ring
      [C]
"Cause I"m in pieces, baby fix me
   [Am] 
And you shake me "til you wake me from this bad dream
 [F]
I"m going down, down, dooown
     [G]
And I just can"t believe my first love won"t be around,

And I"m like

C
Baby, baby, baby nooo
    [Am]
I"m like baby, baby, baby noo
    [F]
I"m like baby, baby, baby nooo
[G]
I thought you"d always be mine mine
C
Baby, baby, baby nooo
    [Am]
I"m like baby, baby, baby noo
    [F]
I"m like baby, baby, baby nooo
[G]
I thought you"d always be mine, mine

[C]              [Am]
   You can give all of your love,
            [F]
But sometimes it won"t be enough
              [G]
Never told me this day would come,
     [C]
Now I"m all gone
          [Am]
You can give all your love,
            [F]
But sometimes it won"t be enough
              [G]
Never told me this day would come

"Cause I was like

C
Baby, baby, baby nooo
    [Am]
I"m like baby, baby, baby noo
    [F]
I"m like baby, baby, baby nooo
[G]
I thought you"d always be mine mine

C
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
Am
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
F
Yeah yeah yeah
     [G]
Now I"m all gone, gone, gone, gone
 [C]
I"m goooooooone

(Nguồn: tabs.ultimate-guitar.com)

Tạm dịch:

Ohh wooaah Ohh wooaah Ohh wooaah
Anh biết em thích anh mà, anh biết em quan tâm đấy
Cứ gọi bất cứ lúc nào rồi anh sẽ có mặt ngay
Em là tình yêu của anh, là con tim của anh
Và chúng mình sẽ không bao giờ xa rời đâu

Mình là đồ chơi ư? Em à. đừng đùa giỡn thế nữa
Chúng ta chỉ là bạn bè thôi, em nói sao cơ
Vậy là đã có kẻ khác ư, hãy nhìn vào mắt anh này
Mối tình đầu đã khiến trái tim anh tan nát

Anh cứ như đứa trẻ
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Anh luôn tưởng em mãi thuộc về anh

Vì em anh có thể làm tất cả
Và anh chẳng tin mình không còn bên nhau nữa
Anh muốn chơi đẹp những anh đâu muốn mất em
Anh sẽ mua bất cứ thứ gì, bất cứ chiếc nhẫn nào cho em
Lòng anh vỡ vụn ngàn mảnh, em hãy hàn gắn lại đi
Và em cứ dối lừa anh tới lúc em thức tỉnh anh khỏi ác mộng này
(And you shake me till you wake me from this bad dream )

Anh đã thất vọng, thất vọng, thất vọng lắm
Và anh chẳng thể tin mối tình đầu không còn bên mình nữa

Và anh cứ như đứa trẻ
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Anh luôn tưởng em mãi thuộc về anh

Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Anh luôn tưởng em mãi thuộc về anh

Luda: Khi tôi 13, tôi đã có mối tình đầu
Chẳng có ai sánh với người yêu tôi
Và chẳng ai có thể chia rẽ chúng tôi
Hay là cản đường chúng tôi
Cô ấy khiến tôi thật hạnh phúc
Ôi, tôi đã là ngôi sao rực rỡ
Cô ấy làm tôi mất ngủ hàng đêm
Chẳng cần tới starbucks (tên 1 loại cà phê)
Cô ấy khiến con tim tôi thổn thức
Tôi sẽ hút hồn cô ấy khi thả bộ trên phố
Ở trường và cả sân chơi
Nhưng tôi thực sự muốn gặp em cuối tuần
Em biết rằng có thể làm tôi ngạc nhiên mà
Bởi em thật tuyệt vời
Và giờ con tim anh tan vỡ
Nhưng tôi vẫn cứ nói rằng

Và anh cứ như đứa trẻ
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Anh luôn tưởng em mãi thuộc về anh

Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Anh luôn tưởng em mãi thuộc về anh

(Giờ anh đi đây)
YeahYeahYeah
YeahYeahYeah
(Giờ anh đi đây)
YeahYeahYeah
YeahYeahYeah
YeahYeahYeah
(Giờ anh đi đây)
YeahYeahYeah
YeahYeahYeah
Giờ anh ra đi thật đây
Anh đi đây

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Baby- Justin Bieber

Standard Tuning
Capo on 1st fret

[C]     [Am]     [F]     [G]
  Ohh wooaah, Ohh wooaah, Ohh wooaah, Ohh wooaah

      [C]
You know you love me,I know you care
      [Am]
You shout whenever, And I"ll be there
     [F]
You want my love, You want my heart
     [G]
And we will never ever ever be apart

    [C]
Are we an item? Girl quit playing
  [Am]
We"re just friends, What are you saying?
      [F]
Said there"s another, Look right in my eyes
    [G]
My first love broke my heart for the first time,

And I was like

C
Baby, baby, baby nooo
    [Am]
I"m like baby, baby, baby noo
    [F]
I"m like baby, baby, baby nooo
[G]
I thought you"d always be mine mine
C
Baby, baby, baby nooo
    [Am]
I"m like baby, baby, baby noo
    [F]
I"m like baby, baby, baby nooo
[G]
I thought you"d always be mine, oh oh

 [C]
For you, I would have done whatever
     [Am]
And I just can"t believe we"re here together
     [F]
And I gotta play it cool, "cause I"m loosin" you
      [G]
I"ll buy you anything, I"ll buy you any ring
      [C]
"Cause I"m in pieces, baby fix me
   [Am] 
And you shake me "til you wake me from this bad dream
 [F]
I"m going down, down, dooown
     [G]
And I just can"t believe my first love won"t be around,

And I"m like

C
Baby, baby, baby nooo
    [Am]
I"m like baby, baby, baby noo
    [F]
I"m like baby, baby, baby nooo
[G]
I thought you"d always be mine mine
C
Baby, baby, baby nooo
    [Am]
I"m like baby, baby, baby noo
    [F]
I"m like baby, baby, baby nooo
[G]
I thought you"d always be mine, mine

[C]              [Am]
   You can give all of your love,
            [F]
But sometimes it won"t be enough
              [G]
Never told me this day would come,
     [C]
Now I"m all gone
          [Am]
You can give all your love,
            [F]
But sometimes it won"t be enough
              [G]
Never told me this day would come

"Cause I was like

C
Baby, baby, baby nooo
    [Am]
I"m like baby, baby, baby noo
    [F]
I"m like baby, baby, baby nooo
[G]
I thought you"d always be mine mine

C
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
Am
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
F
Yeah yeah yeah
     [G]
Now I"m all gone, gone, gone, gone
 [C]
I"m goooooooone

(Nguồn: tabs.ultimate-guitar.com)

Tạm dịch:

Ohh wooaah Ohh wooaah Ohh wooaah
Anh biết em thích anh mà, anh biết em quan tâm đấy
Cứ gọi bất cứ lúc nào rồi anh sẽ có mặt ngay
Em là tình yêu của anh, là con tim của anh
Và chúng mình sẽ không bao giờ xa rời đâu

Mình là đồ chơi ư? Em à. đừng đùa giỡn thế nữa
Chúng ta chỉ là bạn bè thôi, em nói sao cơ
Vậy là đã có kẻ khác ư, hãy nhìn vào mắt anh này
Mối tình đầu đã khiến trái tim anh tan nát

Anh cứ như đứa trẻ
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Anh luôn tưởng em mãi thuộc về anh

Vì em anh có thể làm tất cả
Và anh chẳng tin mình không còn bên nhau nữa
Anh muốn chơi đẹp những anh đâu muốn mất em
Anh sẽ mua bất cứ thứ gì, bất cứ chiếc nhẫn nào cho em
Lòng anh vỡ vụn ngàn mảnh, em hãy hàn gắn lại đi
Và em cứ dối lừa anh tới lúc em thức tỉnh anh khỏi ác mộng này
(And you shake me till you wake me from this bad dream )

Anh đã thất vọng, thất vọng, thất vọng lắm
Và anh chẳng thể tin mối tình đầu không còn bên mình nữa

Và anh cứ như đứa trẻ
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Anh luôn tưởng em mãi thuộc về anh

Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Anh luôn tưởng em mãi thuộc về anh

Luda: Khi tôi 13, tôi đã có mối tình đầu
Chẳng có ai sánh với người yêu tôi
Và chẳng ai có thể chia rẽ chúng tôi
Hay là cản đường chúng tôi
Cô ấy khiến tôi thật hạnh phúc
Ôi, tôi đã là ngôi sao rực rỡ
Cô ấy làm tôi mất ngủ hàng đêm
Chẳng cần tới starbucks (tên 1 loại cà phê)
Cô ấy khiến con tim tôi thổn thức
Tôi sẽ hút hồn cô ấy khi thả bộ trên phố
Ở trường và cả sân chơi
Nhưng tôi thực sự muốn gặp em cuối tuần
Em biết rằng có thể làm tôi ngạc nhiên mà
Bởi em thật tuyệt vời
Và giờ con tim anh tan vỡ
Nhưng tôi vẫn cứ nói rằng

Và anh cứ như đứa trẻ
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Anh luôn tưởng em mãi thuộc về anh

Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Như là đứa trẻ vậy
Anh luôn tưởng em mãi thuộc về anh

(Giờ anh đi đây)
YeahYeahYeah
YeahYeahYeah
(Giờ anh đi đây)
YeahYeahYeah
YeahYeahYeah
YeahYeahYeah
(Giờ anh đi đây)
YeahYeahYeah
YeahYeahYeah
Giờ anh ra đi thật đây
Anh đi đây

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocguitar.net