highlight chords
				                
Verse 1 
                

    [Bm]   [F#]        [D]               
Oh baby , baby Howwas I supposed to know 
   [Em]       [F#]     
That something wasn"t right here 
    [Bm]   [F#]        [D]               
Oh baby , baby I shouldn"t have let you go 
    [Em]      [F#]           
And now you"re out of sight, yeah 
           [F#] 
Show me how want it to be 
                   

      [D]       [Em]      [F#]     
Tell me baby "cause I need to know now, oh because 
 

    
Chorus: 
         

  [Bm]     [F#]                   
My loneliness is killing me (and I) 
    [D]     [Em]                 
I must confess I still believe 
   [Bm]        [F#]           
When I"m not with you I lose my mind 
     [D]       
Give me a sign 
  [Em] [F#]         
Hit me baby one more time 
 

                           
Verse 2 (Chord pattern is the same as the 1st verse) 
 

                     
Oh baby, baby The reason I breathe is you 
            
Boy you got me blinded 
        
Oh pretty baby 
                  
There"s nothing that I wouldn"t do 
               
It"s not the way I planned it 
               
Show me how you want it to be 
                          
Tell me baby "cause I need to know now, oh because 
 

    
Verse 3 
 

  [Em]     [F#]             
Oh baby, baby how was I supposed to know 
     [Em]    [F#]             
Oh pretty baby, I shouldn"t have let you go 
  [D]                                      
I must confess, that my loneliness is killing me now 
   [Em]   [F#]    [Bm]            
Don"t you know I still believe 
         [F#]        
That you will be here 
       [D]  
And give me a sign 
                    
(Strum it slow) 
  [Em]     [F#]  [Bm]  
Hit me baby one more time 
                                     
Not completely convinced ive got the last bit right but there you go.... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Baby-Once-More-Time - Britney Spears

				                
Verse 1 
                

    [Bm]   [F#]        [D]               
Oh baby , baby Howwas I supposed to know 
   [Em]       [F#]     
That something wasn"t right here 
    [Bm]   [F#]        [D]               
Oh baby , baby I shouldn"t have let you go 
    [Em]      [F#]           
And now you"re out of sight, yeah 
           [F#] 
Show me how want it to be 
                   

      [D]       [Em]      [F#]     
Tell me baby "cause I need to know now, oh because 
 

    
Chorus: 
         

  [Bm]     [F#]                   
My loneliness is killing me (and I) 
    [D]     [Em]                 
I must confess I still believe 
   [Bm]        [F#]           
When I"m not with you I lose my mind 
     [D]       
Give me a sign 
  [Em] [F#]         
Hit me baby one more time 
 

                           
Verse 2 (Chord pattern is the same as the 1st verse) 
 

                     
Oh baby, baby The reason I breathe is you 
            
Boy you got me blinded 
        
Oh pretty baby 
                  
There"s nothing that I wouldn"t do 
               
It"s not the way I planned it 
               
Show me how you want it to be 
                          
Tell me baby "cause I need to know now, oh because 
 

    
Verse 3 
 

  [Em]     [F#]             
Oh baby, baby how was I supposed to know 
     [Em]    [F#]             
Oh pretty baby, I shouldn"t have let you go 
  [D]                                      
I must confess, that my loneliness is killing me now 
   [Em]   [F#]    [Bm]            
Don"t you know I still believe 
         [F#]        
That you will be here 
       [D]  
And give me a sign 
                    
(Strum it slow) 
  [Em]     [F#]  [Bm]  
Hit me baby one more time 
                                     
Not completely convinced ive got the last bit right but there you go.... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com