highlight chords
				                        
How does it feel to be 
               
One of the beautiful people? 
                
Now that you know who you are. 
            
What do you want to be? 
                 
And have you travelled very far? 
            
Far as the eyes can see 
            
How does it feel to be 
              
One of the beautiful people? 
                
How often have you been there? 
           
Often enough to know 
                   
What did you see when you were there? 
             
Nothing that doesn"t show 
            
Baby you"re a rich man 
            
Baby you"re a rich man 
              
Baby you"re a rich man too 
                            
You keep all your money in a big brown bag inside a zoo 
          
What a thing to do 
            
Baby you"re a rich man 
            
Baby you"re a rich man 
              
Baby you"re a rich man too 
 

            
How does it feel to be 
               
One of the beautiful people? 
           
Tuned to a natural E 
           
Happy to be that way 
                 
Now that you"ve found another key 
              
What are you going to play? 
            
Baby you"re a rich man 
            
Baby you"re a rich man 
              
Baby you"re a rich man too 
                            
You keep all your money in a big brown bag inside a zoo 
          
What a thing to do 
               
Baby, baby you"re a rich man 
            
Baby you"re a rich man 
              
Baby you"re a rich man too 
            
Baby you"re a rich man 
            
Baby you"re a rich man 
                      
Baby, baby you"re a rich man too (fade out) 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Baby you"re a rich man

				                        
How does it feel to be 
               
One of the beautiful people? 
                
Now that you know who you are. 
            
What do you want to be? 
                 
And have you travelled very far? 
            
Far as the eyes can see 
            
How does it feel to be 
              
One of the beautiful people? 
                
How often have you been there? 
           
Often enough to know 
                   
What did you see when you were there? 
             
Nothing that doesn"t show 
            
Baby you"re a rich man 
            
Baby you"re a rich man 
              
Baby you"re a rich man too 
                            
You keep all your money in a big brown bag inside a zoo 
          
What a thing to do 
            
Baby you"re a rich man 
            
Baby you"re a rich man 
              
Baby you"re a rich man too 
 

            
How does it feel to be 
               
One of the beautiful people? 
           
Tuned to a natural E 
           
Happy to be that way 
                 
Now that you"ve found another key 
              
What are you going to play? 
            
Baby you"re a rich man 
            
Baby you"re a rich man 
              
Baby you"re a rich man too 
                            
You keep all your money in a big brown bag inside a zoo 
          
What a thing to do 
               
Baby, baby you"re a rich man 
            
Baby you"re a rich man 
              
Baby you"re a rich man too 
            
Baby you"re a rich man 
            
Baby you"re a rich man 
                      
Baby, baby you"re a rich man too (fade out) 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com