highlight chords
Bắc kim [F] thang cà lang bí rợ
[C] Cột qua [F] kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà [Am] té
Chú bán [Dm] ếch ở lại làm [Gm] chi
Con le [C] le đánh trống thổi [F] kèn
Con bìm [Bb] bịp thổi [C] tò tí te tò [F] te.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bắc kim thang

Dân ca Nam Bộ
Bắc kim [F] thang cà lang bí rợ
[C] Cột qua [F] kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà [Am] té
Chú bán [Dm] ếch ở lại làm [Gm] chi
Con le [C] le đánh trống thổi [F] kèn
Con bìm [Bb] bịp thổi [C] tò tí te tò [F] te.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com