1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bắc kim thang

Cuộn trang

Bắc kim [F] thang cà lang bí rợ [C] Cột qua [F] kèo là kèo qua cột Chú bán dầu qua cầu mà [Am] té Chú bán [Dm] ếch ở lại làm [Gm] chi Con le [C] le đánh trống thổi [F] kèn Con bìm [Bb] bịp thổi [C] tò tí te tò [F] te.

Video hướng dẫn