1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài Thánh ca buồn

Nguyễn Vũ

Nguồn: thanhcavietnam.net