highlight chords
				               [A]  
là kh i.. 
            [F#m]    [E]    [F#m]   [D]      [Bm]       [D]      [E]   
anh chợt nhân ra tiếng yêu của a nh thật v ô nghĩa v ới anh người hờ hững giờ là nỗi đau của anh ! 
   [A]  
và e m... 
    [F#m]         [C#m]    [D]          [C#m] 
là bao nhiêu ngày anh vân m ong va anh gom tình yêu vào câu hát 
    [E]         [D]            [E]     
khi hiể u được rằng ,, em đã chẳng cần ,,, tiếng y êu nơi anh 
  [A]        [F#m]   
XÓ A ! VÀ TỪ NAY XÓ A HẾT ! 
 [E]            [D]     [Bm] 
cho anh đuoc quên anh mắt ấy ngày nà o 
    [D]   [Bm]       [E]    [D]   [E]
và quê n đi qu ên phút bên nhau ngọt ngà o ấm ê m 
   [A]  
và X ÓA ! 
            [F#m] [C#m]            [D]         [C#m]   
ĐỂ MƯA SẼ KHÔNG ĐỌNG T RÊN M ẮT AI anh se lại về một mì nh bước bước trong màn đêm 
   [Bm]    [D]  
SẼ KH ÔNG NHỚ VỀ EM 
    [D]    [E]   [D]    [A] 
VÀ ANH KHÔNG G ẶP EM N ỮA ĐÂU ! 
   [D]       [E]             [D]  
tình yêu đã làm ch o anh trong muôn ngàn nối nhớ 
          [F#m]        [E]            [D]    
ngày qua anh cứ vâ n đi tim em đi tim em đi tim em trong nhung giấc mơ 
      [Bm]         [C#m]       [C#m]      [F#m]      
và đã có lú c nước mắt trong ti m rơi nhẹ vì nỗi nhớ em quá đon g đây giờ anh 
   [D]    [Bm]     [E]        [D]    [F] 
tan n át vì hiể u rằng em k o thuoc về nơi an h .!!!! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài Xóa

				               [A]  
là kh i.. 
            [F#m]    [E]    [F#m]   [D]      [Bm]       [D]      [E]   
anh chợt nhân ra tiếng yêu của a nh thật v ô nghĩa v ới anh người hờ hững giờ là nỗi đau của anh ! 
   [A]  
và e m... 
    [F#m]         [C#m]    [D]          [C#m] 
là bao nhiêu ngày anh vân m ong va anh gom tình yêu vào câu hát 
    [E]         [D]            [E]     
khi hiể u được rằng ,, em đã chẳng cần ,,, tiếng y êu nơi anh 
  [A]        [F#m]   
XÓ A ! VÀ TỪ NAY XÓ A HẾT ! 
 [E]            [D]     [Bm] 
cho anh đuoc quên anh mắt ấy ngày nà o 
    [D]   [Bm]       [E]    [D]   [E]
và quê n đi qu ên phút bên nhau ngọt ngà o ấm ê m 
   [A]  
và X ÓA ! 
            [F#m] [C#m]            [D]         [C#m]   
ĐỂ MƯA SẼ KHÔNG ĐỌNG T RÊN M ẮT AI anh se lại về một mì nh bước bước trong màn đêm 
   [Bm]    [D]  
SẼ KH ÔNG NHỚ VỀ EM 
    [D]    [E]   [D]    [A] 
VÀ ANH KHÔNG G ẶP EM N ỮA ĐÂU ! 
   [D]       [E]             [D]  
tình yêu đã làm ch o anh trong muôn ngàn nối nhớ 
          [F#m]        [E]            [D]    
ngày qua anh cứ vâ n đi tim em đi tim em đi tim em trong nhung giấc mơ 
      [Bm]         [C#m]       [C#m]      [F#m]      
và đã có lú c nước mắt trong ti m rơi nhẹ vì nỗi nhớ em quá đon g đây giờ anh 
   [D]    [Bm]     [E]        [D]    [F] 
tan n át vì hiể u rằng em k o thuoc về nơi an h .!!!! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com