highlight chords
				                                  
[Em]------------------------------[Am]------ 
                    
Nhớ về một thời trang sách ép cánh hoa 
                      
[D]---------------------------------------[G]
                 
Nhớ tuổi học trò cùng bao ước mơ 
                                           
[Em]--------------------------------------[Am]---------------------------------------- 
                                
Nhớ chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường sân trường xưa 
                         
---------------[B7]--------------------------[Em]
                   
Bỗng bâng khuâng tình đến từ bao giờ? 
 

      
(tương tự) 
                    
Thôi giờ chỉ còn bằng lăng tím trên sân 
                  
Mối tình học trò giờ tung cánh bay 
                        
Ôi! Tình đầu làm sao cố quên những kỉ niệm xưa 
                  
Ước mong sao tình đến lại một lần! 
 

                            
---[C]-------------[G]------[Am]-------------------[Em]
                       
Và nhớ đôi mắt nào đã làm xao xuyến lòng tôi 
                               
--[C]------------------[G]---------[Am]-------------------[Em]
                         
Và giây phút ngỡ ngàng xoe tròn ánh mắt nhìn nhau 
                                
----[C]-----------------[G]----------[B7]------------------[Em]
                        
Và Ước mong một ngày một ngày ta sẽ bên người! 
 

            
 
                       
Và nhớ đôi mắt nào đã làm xao xuyến lòng tôi 
                         
Và giây phút ngỡ ngàng xoe tròn ánh mắt nhìn nhau 
                        
Và ước mong một ngày, một ngày ta sẽ bên người. 
 

                       
Thời gian trôi quá nhanh ơ hờ với kỉ niệm xưa 
                          
Thời gian đâu biết rằng vô tình đánh mất người xưa 
                        
Thời gian xin quay lại cho lòng tôi bớt cô đơn. 
 

                       
Và nhớ đôi mắt nào đã làm xao xuyến lòng tôi 
                         
Và giây phút ngỡ ngàng xoe tròn ánh mắt nhìn nhau 
                        
Và ước mong một ngày, một ngày ta sẽ bên người. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bằng Lăng Tím(Tùng Linh)

				                                  
[Em]------------------------------[Am]------ 
                    
Nhớ về một thời trang sách ép cánh hoa 
                      
[D]---------------------------------------[G]
                 
Nhớ tuổi học trò cùng bao ước mơ 
                                           
[Em]--------------------------------------[Am]---------------------------------------- 
                                
Nhớ chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường sân trường xưa 
                         
---------------[B7]--------------------------[Em]
                   
Bỗng bâng khuâng tình đến từ bao giờ? 
 

      
(tương tự) 
                    
Thôi giờ chỉ còn bằng lăng tím trên sân 
                  
Mối tình học trò giờ tung cánh bay 
                        
Ôi! Tình đầu làm sao cố quên những kỉ niệm xưa 
                  
Ước mong sao tình đến lại một lần! 
 

                            
---[C]-------------[G]------[Am]-------------------[Em]
                       
Và nhớ đôi mắt nào đã làm xao xuyến lòng tôi 
                               
--[C]------------------[G]---------[Am]-------------------[Em]
                         
Và giây phút ngỡ ngàng xoe tròn ánh mắt nhìn nhau 
                                
----[C]-----------------[G]----------[B7]------------------[Em]
                        
Và Ước mong một ngày một ngày ta sẽ bên người! 
 

            
 
                       
Và nhớ đôi mắt nào đã làm xao xuyến lòng tôi 
                         
Và giây phút ngỡ ngàng xoe tròn ánh mắt nhìn nhau 
                        
Và ước mong một ngày, một ngày ta sẽ bên người. 
 

                       
Thời gian trôi quá nhanh ơ hờ với kỉ niệm xưa 
                          
Thời gian đâu biết rằng vô tình đánh mất người xưa 
                        
Thời gian xin quay lại cho lòng tôi bớt cô đơn. 
 

                       
Và nhớ đôi mắt nào đã làm xao xuyến lòng tôi 
                         
Và giây phút ngỡ ngàng xoe tròn ánh mắt nhìn nhau 
                        
Và ước mong một ngày, một ngày ta sẽ bên người. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com