1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bao năm

Lm. Vũ Thái Hòa
Nguồn: thanhcavietnam.net