1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bậu bình bát

Cuộn trang

Bình [Em] bát ơ, buồn ai tan tác ơ Lỡ mối duyên [A] lòng buồn người bỏ xứ [Em] xa quê. Bình [D] bát ơ, tình sao chua [Bm] chát ơ Bởi ai phủ [D] phàng qua [Bm] cầu bỏ bạn mình [Em] ên. Ngày [Em] xưa, tình duyên hai đứa Chung bến chung [A] lòng, chung con đò lối nhỏ [Em] chờ mong Ngày [D] đó ơ, tình ai chưa [Bm] ngó ơ Bởi câu hẹn [D] hò chờ [Bm] ngày bình bát trổ [Em] bông. Rồi [Em] ngày bình bát trổ [A] bông trái cũng chín vàng Mà sao đò sang bến [Em] sông Để bến [D] sông, người thương nhớ [Bm] mong Ngóng trông con [D] đò, con [Bm] đò bỏ bạn người [Em] ơi. Ngày [A] xưa, lối hẹn chiều mưa Đón đưa nhau [D] về, giờ đây người buông [Bm] tiễn đưa Câu thủy [D] chung, tình đợi tình [Bm] trông Cớ sao thay [D] lòng bỏ [Bm] bậu bình bát đau [Em] lòng.

Video hướng dẫn