1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bé đi rồi

Cuộn trang

 

Kẹp capo ngăn 3 [C] [G] [Am] [Em] Chiều n ao, ra phố , có cô bé mong chờ, [F] [C] [G] [C] M à sao hôm nay, mong chờ th ành thờ ơ?! [C] [G] [Am] [Em] Chiều nao, ra phố, ngóng cô bé đi về, [C] [C] [G] [C] Chiều nay, bé đi, có một ng ời buồn trông ! [Am] [Em] [Am] [Em] [Am] [Em] [Am]
Bé đi rồi, thật à? Bé đi rồi, thật rồi! B é đi rồi, th ật x a!? [C] [G] [Am] [Em] Chiều nao, ra phố, n ắm tay bé đi cùng, [F] [C] [G] [C] Chiều nay, cô đơn, thiếu rồi m ột bàn tay! [C] [G] [Am] [Em] Chiều nao, oi bức , trách cô bé ôm hoài, [F] [C] [G] [C] C hiều nay, mưa rơi , nhớ hoài m ột vòng tay! [Am] [Em] [Am] [Em] [Am] [Em] [Am] Bé đi rồi, t a một mình! B é đi rồi, cho tình buồn! Bé đi rồi, t hì s ao? [C] [G] [Am] [Em] Thì ta vẫn sốn g, nhưng như đá không tình, [F] [C] [G] [C] Th ì ta không vui, k hông sầu, đ ời quạnh hiu! [C] [G] [Am] [Em] Thì khi đêm x uống, thiếu ai g ối tay này, [F] [C] [G] [C] Mình ta thênh thang, với cõi lòn g buồn hiu! [Am] [Em] [Am] [Em] [Am] [Em] [Am] Bé đi rồi , đi thật rồi! B é xa rồi, xa thật rồi! Bé đâu rồi, b uồn ơi! [C] [G] [Am] [Em] C hiều xưa, đư a đón, bắt cô bé m ong chờ, [F] [C] [G] [C] C hiều nay, bé đi, a nh chờ bé về không?! [C] [G] [Am] [Em] Thì thôi, bé nh é, bước đi ch ớ quay đầu! [F] [C] [G] [C] Vì sau lưng kia, có giọt l ệ vừa rơi!

Video hướng dẫn