highlight chords
				             [D]                
Sunday morning up with the lark 
                   
I think I’ll take a walk in the park 
 [G]    [A]           [D]  
Hey, hey hey, it’s a beautiful day 
                 
I’ve got someone waiting for me 
                      
And when I see her I know that she’ll say 
 [G]    [A]           [D]  
Hey, hey hey, it’s a beautiful day 
 

  
DK: 
 

 [D]            [G]  
Hi, hi, hi, beautiful Sun day 
         [A]       [D]  
This is my, my, my beautiful day 
              
When you said, said, said 
        [E7]   
Said that you love me 
   [G]    [A]            
Oh, my, my, my its a beautiful day. 
 

                   
Birds are singing, you’re by my side 
                  
Let’s take a car and go for a ride 
                   
Hey, hey, hey, it’s a beautiful day. 
                  
We’ll drive on and follow the sun 
              
Makin’Sunday go on and on 
                  
Hey, hey, hey its a beautiful day 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Beautyful Sunday - Daniel Boone

				             [D]                
Sunday morning up with the lark 
                   
I think I’ll take a walk in the park 
 [G]    [A]           [D]  
Hey, hey hey, it’s a beautiful day 
                 
I’ve got someone waiting for me 
                      
And when I see her I know that she’ll say 
 [G]    [A]           [D]  
Hey, hey hey, it’s a beautiful day 
 

  
DK: 
 

 [D]            [G]  
Hi, hi, hi, beautiful Sun day 
         [A]       [D]  
This is my, my, my beautiful day 
              
When you said, said, said 
        [E7]   
Said that you love me 
   [G]    [A]            
Oh, my, my, my its a beautiful day. 
 

                   
Birds are singing, you’re by my side 
                  
Let’s take a car and go for a ride 
                   
Hey, hey, hey, it’s a beautiful day. 
                  
We’ll drive on and follow the sun 
              
Makin’Sunday go on and on 
                  
Hey, hey, hey its a beautiful day 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com