1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến đò năm xưa

Cuộn trang

Hò …. Ơi, sao em nỡ bỏ con đò bỏ con đò nhỏ .. ư hừ Bỏ con đò nhỏ … anh biết tìm em nơi đâu … 1. [Gm] Tôi lang thang bến sông đi [F] tìm nơi chốn [Gm] cũ Em gái đưa [C] đò bây giờ em nhớ tôi [Gm] không? Ngày mà em tiễn [F] đưa tôi qua sông qua mấy con [Bb] đò. Hoa tím lục [F] bình anh hái [Dm] tặng em nhớ [D7] không? 2. Trên con sông nước [Gm] xanh nghe [F] từng cơn gió [Gm] thoảng Tôi thấy nao [C] lòng khi về chốn quê [Gm] xưa Lòng tôi xuyến [F] xao khi sang sông nhớ cô lái [Bb] đò Cô lái đò [Dm] xưa sao chẳng [C] thấy em đâu [Gm] rồi? ĐK: Hò [C] ơi, ơi hò [Gm] ơi Tôi xa [C] quê đã mấy năm không [Gm] về Hôm nay tình [F] cờ tôi [Dm] tìm về lại quê [F] xưa Nhớ con sông [Dm] dài nhớ hoa lục [Gm] bình trôi mãi ven [Bb] sông Mà người ở [C] đâu? Bên con [F] đê hay bên luỹ tre [Gm] làng Tôi sẽ đi [F] tìm bến [Dm] đò ngày tôi sang [F] sông Nhớ câu hẹn thề với cô lái [Dm] đò nhớ thương [Gm] nao lòng

Video hướng dẫn