1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên dòng nước

Cuộn trang

Miệt [A] mài bước chân sông [F#m] hồ Trải [Bm] qua ngàn [B7] gió sương tìm [E7] em Vui [F#m] tận nẻo đường nghìn [C#m] trùng Đạp nát [Bm] bao mưa [D] buồn ánh [A] dương Em [Bm] yêu trong [F#m] mộng về [C#m] đâu Chắc [Bm] em mãi [B7] bên dòng nước sầu [E7] thương Rượu nồng [A] vẫn mãi tìm [F#m] quên cớ sao [A] hoài nghe xót xa Cớ sao [Bm] nghe thương nhớ quen ơi người [B7] có thấu cho [E7] tình Một đời [A] mãi cố tìm [F#m] quên cớ sao tràn dâng nhớ [C#m] nhung Cớ sao [Bm] nghe bao nỗi đau ơi người [B7] vẫn mãi nơi [E7] nào Người [A] ơi thiết [Bm] tha nặng [A] sẽ mãi về [F#m] đâu Phải [A] chăng em [E7] còn nơi bến [A] sông

Video hướng dẫn